Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Lišany, okres Rakovník

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Lišany, okres Rakovník
Adresa školy: Ulice: Rakovnická 115
Obec: Lišany
Kraj: Středočeský
PSČ: 270 52
Ředitel:Mgr. Michaela Karlová
Kontakt na školu Telefon: 313 537 660
Mobil: 739 019 445
Email: zs.lisany@zslisany.net
Web: www.zsmslisany.cz
IČ:75034409
RED-IZO:600055671
Zřizovatel:Obec Lišany
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Lišany 330
Kraj: Středočeský
PSČ: 270 52
Kontakt na školu: Telefon: 313 537 697
Fax: 313 537 660
IZO:107518104
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 28
Aktuální počet dětí: 28
Dny otevřených dveří (termín/y): ne
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: zvonek
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: ano
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Škola je otevřena od: 6:30
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, výlety
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit:
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, profil školy na sociálních sítích
Základní škola
Adresa: Ulice: Rakovnická 115
Obec: Lišany
Kraj: Středočeský
PSČ: 270 52
Kontakt na školu: Telefon: 313 537 660
Fax: 313 537 660
IZO:102586900
Základní informace
Velikost školy: neúplná ZŠ s alespoň jednou třídou, v níž se děti různých věkových kategorií, resp. různých ročníků, vzdělávají společně
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 40
Aktuální počet žáků: 15
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 5.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 5.4.2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: ano
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, výlety
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol, Zdravé zuby, Mléko do škol
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: počítače v běžné učebně
Zájmové činnosti: jazykové, sportovní, rukodělné, výtvarné (např. malování, keramika), hudební
Místo pro trávení volného času: hřiště, herna, zahrada, školní dvůr
V blízkosti školy: sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, profil školy na sociálních sítích
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Rakovnická 115
Obec: Lišany
Kraj: Středočeský
PSČ: 270 52
Kontakt na školu: Telefon: 313 537 660
IZO:114100128
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Rakovnická 115
Obec: Lišany
Kraj: Středočeský
PSČ: 270 52
Kontakt na školu: Telefon: 313 537 697
Fax: 313 537 660
IZO:102762261
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne