Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola Jesenice, okres Rakovník

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola Jesenice, okres Rakovník
Adresa školy: Ulice: Školní 323
Obec: Jesenice
Kraj: Středočeský
PSČ: 270 33
Ředitel:Mgr. Petr Koníř
Kontakt na školu Telefon: 313 599 810
Mobil: 724 926 290
Email: konir@zsjesenice.cz
Web: http://www.zsjesenice.cz
IČ:63804395
RED-IZO:600055761
Zřizovatel:Město Jesenice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Oráčovská 228
Obec: Jesenice
Kraj: Středočeský
PSČ: 270 33
Kontakt na školu: Telefon: 313 599 810
IZO:107518023
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 78
Aktuální počet dětí: 78
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: periferie, klidová zóna
Škola je otevřena od: 6.00
Měsíční poplatek/školné v Kč: 300
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): zahradní slavnosti, besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, exkurze, jarmarky a dílny
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Specifické formy podpory dětem: Logopedie
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: Školní 323
Obec: Jesenice
Kraj: Středočeský
PSČ: 270 33
Kontakt na školu: Telefon: 313 599 810
IZO:102602051
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 400
Aktuální počet žáků: 210
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 5.4.2023
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 5.4.2023
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: přírodovědné, jazykové
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, dějepis, zeměpis, knihovna, hudební výchova, výtvarná výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, adaptační kurzy, jarmarky a dílny
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: 72 hodin (ČRDM)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce, speciální pedagog
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, hudební, rukodělné
Místo pro trávení volného času: hřiště, školní dvůr, studovna/knihovna
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, školní časopis/newsletter
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Školní 323
Obec: Jesenice
Kraj: Středočeský
PSČ: 270 33
Kontakt na školu: Telefon: 313 599 810
IZO:114100039
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 100 Kč
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ne
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6.20
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 16.00
Způsob informování zákonných zástupců: schůzky
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Školní 323
Obec: Jesenice
Kraj: Středočeský
PSČ: 270 33
Kontakt na školu: Telefon: 313 599 810
IZO:114100047
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Oráčovská 228
Obec: Jesenice
Kraj: Středočeský
PSČ: 270 33
Kontakt na školu: Telefon: není
IZO:150074905