Logo školy

3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331

Škola / charakteristika školy
Název školy:3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331
Adresa školy: Ulice: Okružní 2331
Obec: Rakovník
Kraj: Středočeský
PSČ: 269 01
Ředitel:Mgr. Jan Křikava
Kontakt na školu Telefon: 313 521 979
Email: skola@3zsrako.cz
Web: www.3zsrako.cz
IČ:47013991
RED-IZO:600055841
Zřizovatel:Město Rakovník
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Okružní 2331
Obec: Rakovník
Kraj: Středočeský
PSČ: 269 01
Kontakt na školu: Telefon: 313 513 129
IZO:102602310
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 1000
Aktuální počet žáků: 705
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD
Poslední výroční zpráva: VZŘŠ 13-14.pdf (565,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: jazykové, výtvarné, sportovní
Speciálně vybavené odborné učebny: fyzika, chemie, hudební výchova, výtvarná výchova, praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty, návštěvy kulturních akcí, ročníkové kurzy - sport a pohyb v přírodě lyžařský cykloturistický vodácký
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika, vodácký kurz, cykloturistický kurz
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole, počítače ve třídách
Zájmové činnosti: hudební, taneční, literárně-dramatické, sportovní
Místo pro trávení volného času: herna, studovna/knihovna, školní dvůr, zahrada, hřiště
V blízkosti školy: ZUŠ, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), školní informační systém, individuální schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Okružní 2331
Obec: Rakovník
Kraj: Středočeský
PSČ: 269 01
Kontakt na školu: Telefon: 313 513 129
IZO:114100225
Školní klub
Adresa: Ulice: Okružní 2331
Obec: Rakovník
Kraj: Středočeský
PSČ: 269 01
Kontakt na školu: Telefon: 313 513 129
IZO:162103735
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Okružní 2331
Obec: Rakovník
Kraj: Středočeský
PSČ: 269 01
Kontakt na školu: Telefon: 313 513 129
IZO:102762716
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 3 a více jídel
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 24 - 28 Kč
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ano
Školní knihovna
Adresa: Ulice: Okružní 2331
Obec: Rakovník
Kraj: Středočeský
PSČ: 269 01
Kontakt na školu: Telefon: 313 513 129
IZO:162103743