Logo školy

Základní škola a Mateřská škola Lubná, okres Rakovník

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Lubná, okres Rakovník
Adresa školy: Ulice:
Obec: Lubná 228
Kraj: Středočeský
PSČ: 270 36
Ředitel:Mgr. Radek Vyskočil
Kontakt na školu Telefon: 313 531 083
Email: zslubna@email.cz
Web: http://www.zslubna.eu
IČ:47013532
RED-IZO:600055892
Zřizovatel:Obec Lubná
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Lubná 204
Obec: Lubná
Kraj: Středočeský
PSČ: 270 36
Kontakt na školu: Telefon: 313 531 024
IZO:107518112
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 69
Aktuální počet dětí: 69
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, integrovaná doprava, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Měsíční poplatek/školné v Kč: 350
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, besídky/akademie
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Lubná 228
Kraj: Středočeský
PSČ: 270 36
Kontakt na školu: Telefon: 313 531 083
IZO:102638349
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 300
Aktuální počet žáků: 215
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 23.1.2015
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy:
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, integrovaná doprava, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7.20
Začátek první vyučovací hodiny: 7.40
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření:
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: hudební, literárně-dramatické, přírodovědné, zdravotnické, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, vyhrazená učebna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Lubná 228
Kraj: Středočeský
PSČ: 270 36
Kontakt na školu: Telefon: 313 531 083
IZO:114100136
Školní klub
Adresa: Ulice:
Obec: Lubná 228
Kraj: Středočeský
PSČ: 270 36
Kontakt na školu: Telefon: 313 531 083
IZO:150009348
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Lubná 75
Kraj: Středočeský
PSČ: 270 36
Kontakt na školu: Telefon: 313 531 083
IZO:150009356
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne