Logo školy

Základní škola a Mateřská škola Hředle, okres Rakovník

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Hředle, okres Rakovník
Adresa školy: Ulice:
Obec: Hředle 204
Kraj: Středočeský
PSČ: 270 08
Ředitel:Mgr. Iva Slámová
Kontakt na školu Telefon: 313 575 329
Email: zs.hredle@seznam.cz
Web: www.zshredle.net
IČ:71006524
RED-IZO:600055906
Zřizovatel:Obec Hředle
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Hředle 204
Kraj: Středočeský
PSČ: 270 08
Kontakt na školu: Telefon: 313 575 329
IZO:107518554
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 28
Aktuální počet dětí: 22
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Škola je otevřena od: 6.30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 250
Školní vzdělávací program: Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.doc (232,4 KB)
Školní řád: Školní řád MŠ Hředle.doc (116,2 KB)
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, tématické/projektové dny, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, výlety, zahradní slavnosti
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: turistika, plavání
Specifické formy podpory dětem: Vzdělávání dětí s potřebou podpůrných opatření, spolupráce s asistentem pedagoga, vytvoření IVP pro dítě s potřebou podpůr. opatření..
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociálních sítích
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Hředle 204
Kraj: Středočeský
PSČ: 270 08
Kontakt na školu: Telefon: 313 575 329
IZO:102586870
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 40
Aktuální počet žáků: 22
Dny otevřených dveří (termín/y): 01.04.2021
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 8.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 22.4.2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6.30
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Koncepce rozvoje školy.doc (25,1 KB)
Školní vzdělávací program:
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP ŠD.doc (103,9 KB)
Školní řád: Řád školní družiny 2017-18.doc (34,3 KB)
Poslední výroční zpráva: 2019-20.doc (92,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření:
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, besídky/akademie, exkurze, sportovní dny, zahradní slavnosti
Zapojení ve specifických programech: Ukliďme Česko, Zdravé zuby, Ovoce do škol, Mléko do škol
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, turistika, bruslení
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: Vzdělávání poskytujeme i dětem s potřebou podpůrných opatření - asistent pedagoga, předmět speciálně pedagogické péče, pedagogická intervence, vytvoření plánu IVP.
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, speciální pedagog
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: spolecny-rozvrh-hodin-2020-21-s-krouzky.xls (39,9 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: ICT, turistické, sportovní, jazykové, společenské hry, rukodělné, přírodovědné
Místo pro trávení volného času: hřiště, herna, zahrada, školní dvůr
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, konzultační hodiny, profil školy na sociálních sítích, e-mailová komunikace s učiteli
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Hředle 204
Kraj: Středočeský
PSČ: 270 08
Kontakt na školu: Telefon: 313 575 143
IZO:114100021
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Hředle 204
Kraj: Středočeský
PSČ: 270 08
Kontakt na školu: Telefon: 313 575 329
IZO:102762201
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: MŠ : svačina 6,- oběd 18,- přesnídávka 6,- ZŠ : svačina 8,- oběd 20,-( hradí obec) přesnídávka 8,-
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne