Zde může být obrázek školy.

Základní škola Trhové Sviny

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Trhové Sviny
Adresa školy: Ulice: Školní 713
Obec: Trhové Sviny
Kraj: Jihočeský
PSČ: 374 01
Ředitel:Mgr. Jiří Pavel
Kontakt na školu Telefon: 386 322 742
Email: zsts@zssviny.cz
Web: http://skoly.tsviny.cz/zsts/
IČ:00581658
RED-IZO:600057372
Zřizovatel:Město Trhové Sviny
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Školní 713
Obec: Trhové Sviny
Kraj: Jihočeský
PSČ: 374 01
Kontakt na školu: Telefon: 386 322 742
Fax: 386 322 742
IZO:000581658
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 720
Aktuální počet žáků: 649
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 9.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 10.4.2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 6.00
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, fyzika, chemie, praktické vyučování, výtvarná výchova, hudební výchova, knihovna, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): jarmarky a dílny, exkurze, výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny
Certifikáty škol: Finančně gramotná škola
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, ruský, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, bruslení
Metody čtení: splývavé čtení (Sfumato)
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: žáci se zdravotním postižením, slabší žáci
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, školní metodik prevence, výchovný poradce, školní psycholog
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: jazykové, sportovní, rukodělné, přírodovědné, výtvarné (např. malování, keramika), technické, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: hřiště, zahrada
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, kultura, veřejná knihovna, ZUŠ, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní časopis/newsletter, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém
Funkce školního informačního systému: přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Školní 713
Obec: Trhové Sviny
Kraj: Jihočeský
PSČ: 374 01
Kontakt na školu: Telefon: 386 322 507
Fax: 386 322 742
IZO:114200491
Školní klub
Adresa: Ulice: Školní 713
Obec: Trhové Sviny
Kraj: Jihočeský
PSČ: 374 01
Kontakt na školu: Telefon: 386 322 507
Fax: 386 322 742
IZO:114201161
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Školní 713
Obec: Trhové Sviny
Kraj: Jihočeský
PSČ: 374 01
Kontakt na školu: Telefon: 386 322 507
Fax: 386 322 742
IZO:102475644
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 20 - 30
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne