Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola, Vl. Rady 1, České Budějovice

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola, Vl. Rady 1, České Budějovice
Adresa školy: Ulice: Vl. Rady 1
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 08
Ředitel:Mgr. Vladimíra Marková
Kontakt na školu Telefon: 387 240 537
Email: zsmlade@quick.cz
Web: zsmlade.cz
IČ:70877661
RED-IZO:600057429
Zřizovatel:Statutární město České Budějovice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Kališnická 5a
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 08
Kontakt na školu: Telefon: 387 240 537
Fax: není
IZO:114201391
Základní informace
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet dětí: 84
Aktuální počet dětí: 72
Dny otevřených dveří (termín/y): dle domluvy
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: Autobus č. 11
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 250
Škola je otevřena od: 6:00
Měsíční poplatek/školné v Kč: 420
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, výlety, návštěvy kulturních akcí, exkurze
Zapojení do evropských projektů: ne
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: Vl. Rady 1
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 08
Kontakt na školu: Telefon: 387 240 537
Fax: není
IZO:107720086
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 125
Aktuální počet žáků: 120
Dny otevřených dveří (termín/y): listopad, dále dle domluvy
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: Autobus č. 11
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 253
Vstup do školy umožněn od: ulice Vl. Rady
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, škola v přírodě/ozdravné pobyty, exkurze, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti
Domácí spolupráce : Spolupráce s neúplnými a málotřídními školami na Českobudějovicku
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, bruslení
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: PO dle Doporučení ŠPZ
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách
Zájmové činnosti: jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné, literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: herna, zahrada
V blízkosti školy: sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová)
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Vl. Rady 1
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 08
Kontakt na školu: Telefon: 387 240 537
Fax: není
IZO:114200882
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Kališnická 5a
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 08
Kontakt na školu: Telefon: 387 240 537
Fax: není
IZO:114201404
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v blízkosti školy (do 200 m)
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 23-30
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne