Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka, Rudolfovská 143, České Budějovice

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka, Rudolfovská 143, České Budějovice
Adresa školy: Ulice: Rudolfovská 143
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 01
Ředitel:Mgr. Zdeněk Špaček
Kontakt na školu Telefon: 387 425 505
Email: zstgmcb@volny.cz
Web: www.zstgmasarykacb.cz
IČ:70877645
RED-IZO:600057453
Zřizovatel:Statutární město České Budějovice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Rudolfovská 143
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 01
Kontakt na školu: Telefon: 387 425 505
IZO:114201382
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 35
Aktuální počet dětí: 35
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: elektronický vrátný - zvonek, audio komunikátor, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 1
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Škola je otevřena od: 6,15
Měsíční poplatek/školné v Kč: 420
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: Co se skrývá pod bludným kořenem, Šetřilka a Kvítečkov, Zdravá abeceda, Hurvínkovy cesty do přírody, Pohádková zahrada a Svět nekončí za vrátky, hrajeme si se zvířátky
Domácí spolupráce: Základní škola, praxe studentů, Policie ČR
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: tanec
Specifické formy podpory dětem: SVP
Přítomnost specialistů: školní psycholog, asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Rudolfovská 143
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 01
Kontakt na školu: Telefon: 387 425 505
Fax: 387 425 505
IZO:107720191
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 120
Aktuální počet žáků: 83
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 1
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6,00
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné, přírodovědné
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: Čtení pomáhá
Certifikáty škol: Ekoškola
Domácí spolupráce : Školy stejného typu, praxe studentů PF, městská policie, Policie ČR, divadla
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, bruslení
Metody čtení: splývavé čtení (Sfumato)
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Čtení pomáhá (Martin Roman)
Přítomnost specialistů: školní psycholog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: literárně-dramatické, taneční, sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), technické
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, profil školy na sociálních sítích
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Rudolfovská 143
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 01
Kontakt na školu: Telefon: 387 425 505
IZO:114200998
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ne
Kritéria přijímání: žáci 1. - 4. třídy, při volné kapacitě i dojíždějící žáci 5. třídy
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 100
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ne
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6,00 - 7,40
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11,40 - 17,00
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, e-mailová komunikace, telefonicky
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Rudolfovská 143
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 01
Kontakt na školu: Telefon: 387 425 505
IZO:114201170
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 20 - 26
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne