Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov
Adresa školy: Ulice: Školní 228
Obec: Besednice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 382 81
Ředitel:Ing. Eva Tomášková
Kontakt na školu Telefon: 778 015 834
Email: reditel@zsbesednice.cz
Web: www.zsbesednice.cz
IČ:00583596
RED-IZO:600059081
Zřizovatel:Městys Besednice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Školní 228
Obec: Besednice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 382 81
Kontakt na školu: Telefon: 380 323 141
IZO:107531453
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 45
Aktuální počet dětí: 39
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: autobus
Škola je otevřena od: 6:15
Měsíční poplatek/školné v Kč: 400
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): jarmarky a dílny, sportovní dny, exkurze, zahradní slavnosti, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, výlety
Zapojení ve specifických programech: EDUSTEM - badatelské dílny v NJ
Mezinárodní spolupráce: Erasmus+
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání, bruslení
Specifické formy podpory dětem: asistent pedagoga
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přehled absence, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-třídní kniha - přehled učiva
Základní škola
Adresa: Ulice: Školní 228
Obec: Besednice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 382 81
Kontakt na školu: Telefon: 380 323 141
IZO:000583596
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 170
Aktuální počet žáků: 159
Dny otevřených dveří (termín/y): leden 2022
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, videotelefon
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: autobus
Vstup do školy umožněn od: 7:30
Začátek první vyučovací hodiny: 7:50
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, knihovna, chemie, cizí jazyky, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, exkurze, besídky/akademie, sportovní dny, jarmarky a dílny, adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost, návštěvy kulturních akcí, výlety
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol, Mléko do škol, EDUSTEM - badatelské dílny v NJ, Šablony III
Mezinárodní spolupráce: Erasmus+
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, lyžování, plavání
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy našich sousedů (Post Bellum)
Specifické formy podpory žákům: IVP, asistent pedagoga, doučování
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, koordinátor inkluze - projekt MAS
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: jazykové, hudební, ICT, společenské hry, programování/robotika, technické, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, hřiště
V blízkosti školy: kultura, ZUŠ, park/přírodní zázemí, veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), školní informační systém
Funkce školního informačního systému: možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Školní 228
Obec: Besednice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 382 81
Kontakt na školu: Telefon: 380 323 141
IZO:114300054
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 200
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6:00-7:30
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11:30-16:00
Způsob informování zákonných zástupců: vnitřní informační systém, webové stránky, e-mailová komunikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Školní 228
Obec: Besednice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 382 81
Kontakt na školu: Telefon: 380 323 141
IZO:102427615