Logo školy

Základní škola a Mateřská škola Křemže

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Křemže
Adresa školy: Ulice: Školní 182
Obec: Křemže
Kraj: Jihočeský
PSČ: 382 03
Ředitel:Mgr. Jiří Tham
Kontakt na školu Telefon: 380 742 170
Email: zsmskremze@seznam.cz
Web: zskremze
IČ:00583707
RED-IZO:600059367
Zřizovatel:Městys Křemže
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Školní 320
Obec: Křemže
Kraj: Jihočeský
PSČ: 382 03
Kontakt na školu: Telefon: 380 742 170
Fax: 380 741 208
IZO:107531810
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 120
Aktuální počet dětí: 120
Dny otevřených dveří (termín/y): dle dohody
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: zdravý životní styl, pohyb v přírodě
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, mimo areál školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, výlety, sportovní dny
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: turistika
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociálních sítích
Základní škola
Adresa: Ulice: Školní 182
Obec: Křemže
Kraj: Jihočeský
PSČ: 382 03
Kontakt na školu: Telefon: 380 742 170
Fax: 380 741 208
IZO:000245950
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 380
Aktuální počet žáků: 380
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 5.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 19.4.2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, vlak, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: IDS Jihočeského kraje
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 350
Vstup do školy umožněn od: 6:15
Začátek první vyučovací hodiny: 8:05
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Školní vzdělávací program:
Školní řád:
Poslední výroční zpráva: Výročka+2018,+prac.doc (10346 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, biologie, chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, hudební výchova, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, exkurze, sportovní dny, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: Přírodní zahrada, Evropská škola v Křemži
Certifikáty škol:
Domácí spolupráce : bezpečnostní složky - hasiči, lékaři, policie
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, turistika, bruslení
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo:
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD), 72 hodin (ČRDM), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: Zajištění asistenta pedagoga, výchovného poradce. Spolupráce s PPP, úpravy ŠVP.
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, společenské hry, přírodovědné, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, vaření, chovatelské
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, vyhrazená učebna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), školní časopis/newsletter
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Školní 182
Obec: Křemže
Kraj: Jihočeský
PSČ: 382 03
Kontakt na školu: Telefon: 380 742 170
Fax: 380 741 208
IZO:114300011
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Školní 182
Obec: Křemže
Kraj: Jihočeský
PSČ: 382 03
Kontakt na školu: Telefon: 380 742 170
Fax: 380 741 208
IZO:102427704
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Školní 320
Obec: Křemže
Kraj: Jihočeský
PSČ: 382 03
Kontakt na školu: Telefon: 380 742 170
Fax: 380 741 208
IZO:181006375
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol