Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Lužnice p. o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Lužnice p. o.
Adresa školy: Ulice: Lužnice 109
Obec: Třeboň
Kraj: Jihočeský
PSČ: 379 01
Ředitel:Mgr. Iva Filsaková
Kontakt na školu Telefon: 384 792 301
Email: zsluznice@seznam.cz
Web: www.zsluznice.cz
IČ:71006214
RED-IZO:600060217
Zřizovatel:Obec Lužnice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Lužnice 109
Obec: Lomnice nad Lužnicí
Kraj: Jihočeský
PSČ: 378 16
Kontakt na školu: Telefon: 384 792 301
IZO:150006233
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 25
Aktuální počet dětí: 23
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: vlak, integrovaná doprava, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Škola je otevřena od: 6:30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 300
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, zahradní slavnosti
Certifikáty škol: EduLab
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit:
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultace - rozhovor s rodičem
Základní škola
Adresa: Ulice: Lužnice 109
Obec: Třeboň
Kraj: Jihočeský
PSČ: 379 01
Kontakt na školu: Telefon: 384 792 301
IZO:102003441
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 25
Aktuální počet žáků: 21
Dny otevřených dveří (termín/y): 20. 3. 2019
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 10.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 10.4.2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 400
Vstup do školy umožněn od: 6.30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, výlety, sportovní dny, exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: výuka založená na činnostním učení
Specifické formy podpory žákům: Máme žáky s PO, individuálně se jim věnujeme.
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné, literárně-dramatické, zdravotnické
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Školní družina
Adresa: Ulice: Lužnice 109
Obec: Lomnice nad Lužnicí
Kraj: Jihočeský
PSČ: 378 16
Kontakt na školu: Telefon: 384 792 301
IZO:114400288
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Lužnice 109
Obec: Lomnice nad Lužnicí
Kraj: Jihočeský
PSČ: 378 16
Kontakt na školu: Telefon: 384 792 301
IZO:150071221
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 3 a více jídel
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 24,-
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne