Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola České Velenice

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola České Velenice
Adresa školy: Ulice: třída Čsl. legií 325
Obec: České Velenice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 378 10
Ředitel:Ing. Oldřich Kučera
Kontakt na školu Telefon: 384 794 203
Email: info@zsvelenice.cz
Web: www.zsvelenice.cz
IČ:60818263
RED-IZO:600060373
Zřizovatel:Město České Velenice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: T.G.Masaryka 190
Obec: České Velenice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 378 10
Kontakt na školu: Telefon: 384 794 202
IZO:107532140
Základní informace
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet dětí: 137
Aktuální počet dětí: 133
Kritéria příjímacího řízení: Kriteria přijetí do MŠ.doc (192 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Škola je otevřena od: 6.00
Měsíční poplatek/školné v Kč: 300
Školní řád: ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ od 1. 9. 2019.docx (207 KB)
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): zahradní slavnosti, besídky/akademie, výlety, návštěvy kulturních akcí
Mezinárodní spolupráce: Rakousko - Gmünd, Dietmanns
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: Bruslení dětí
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: třída Čsl. legií 325
Obec: České Velenice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 378 10
Kontakt na školu: Telefon: 384 794 202
Fax: 384 794 223
IZO:107721040
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 570
Aktuální počet žáků: 325
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 19.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 22.4.2021
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: rušná ulice
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Vstup do školy umožněn od: 7.40
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Školní řád: Dodatek č. 2 ke školnímu řádu od 1. 9. 2020.docx (14,7 KB)
Dodatek č. 1 ke školnímu řádu od 1. 9. 2017.docx (14,8 KB)
Klasifikační řád od 1. 9. 2017 zatím beze změny.doc (149,5 KB)
Školní řád základní školy od 1. 9. 2017.doc (148,5 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2019-2020.pdf (2483,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, hudební výchova, fyzika, ICT, chemie, výtvarná výchova, praktické vyučování, biologie, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, posilovna, tělocvična/sportovní hala, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): škola v přírodě/ozdravné pobyty, exkurze, sportovní dny, besídky/akademie, tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Mezinárodní spolupráce: Rakousko - Gmünd
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, lyžování, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: Slabší žáci, nadaní žáci, žáci se SVP
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, speciální pedagog, asistent pedagoga, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: technické, hudební, sportovní, jazykové, taneční, přírodovědné, výtvarné (např. malování, keramika), rukodělné, společenské hry
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, kultura, ZUŠ, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní časopis/newsletter, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Čsl.legií 325
Obec: České Velenice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 378 10
Kontakt na školu: Telefon: 384 794 202
IZO:114400024
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 80,- Kč měsíčně
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6,30 - 7,40
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11,40 - 16,00
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, e-mailová komunikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice: T.G.Masaryka 190
Obec: České Velenice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 378 10
Kontakt na školu: Telefon: 384 794 202
IZO:102503052
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 24 - 28
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne