Zde může být obrázek školy.

Základní škola Jindřichův Hradec II, Janderova 160

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Jindřichův Hradec II, Janderova 160
Adresa školy: Ulice: Janderova 160
Obec: Jindřichův Hradec II
Kraj: Jihočeský
PSČ: 377 01
Ředitel:Mgr. Jan Javorský
Kontakt na školu Telefon: 384 361 911
Email: javorsky@2zsjh.cz
Web: http://www.2zsjh.cz
IČ:70878706
RED-IZO:600060454
Zřizovatel:Město Jindřichův Hradec
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Janderova 160
Obec: Jindřichův Hradec II
Kraj: Jihočeský
PSČ: 377 01
Kontakt na školu: Telefon: 384 361 911
Fax: 384 361 911
IZO:107721121
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 550
Aktuální počet žáků: 492
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2022
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2022
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 07:40
Začátek první vyučovací hodiny: 08:00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné, výtvarné, hudební
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, bazén, sportovní areál (atletika), posilovna, ledová plocha
Specifické akce školy (pravidelné): besedy a přednášky pro veřejnost, zahradní slavnosti, jarmarky a dílny, výlety, adaptační kurzy, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, exkurze, tématické/projektové dny
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, bruslení, lyžování
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda, čtenářská dílna, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Celé Česko čte dětem (CČČD), Storytelling (Storytelling), Čtení pomáhá (Martin Roman)
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, asistent pedagoga, školní metodik prevence, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, BYOD
Zájmové činnosti: literárně-dramatické, výtvarné (např. malování, keramika), jazykové, ICT, sportovní, rukodělné, zdravotnické, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, zahrada
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: besedy o vzdělávání, konzultační hodiny, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), individuální schůzky, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, e-nástěnka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost platby/přehled zaplacení
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Janderova 160
Obec: Jindřichův Hradec II
Kraj: Jihočeský
PSČ: 377 01
Kontakt na školu: Telefon: 384 361 911
IZO:114400105
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Janderova 160
Obec: Jindřichův Hradec II
Kraj: Jihočeský
PSČ: 377 01
Kontakt na školu: Telefon: 384 361 910
Fax: 384 361 911
IZO:150034997