Logo školy

Základní škola a mateřská škola Košetice

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola Košetice
Adresa školy: Ulice:
Obec: Košetice 165
Kraj: Vysočina
PSČ: 394 22
Ředitel:Mgr. Jaroslav Skolek
Kontakt na školu Telefon: 565 498 183
Email: zskos@seznam.cz
Web: www.zskosetice.cz
IČ:75000156
RED-IZO:600061396
Zřizovatel:Obec Košetice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Košetice 165
Kraj: Vysočina
PSČ: 394 22
Kontakt na školu: Telefon: 565 498 183
IZO:107533120
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 84
Aktuální počet dětí: 74
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 10
Škola je otevřena od: 6:30 - 16:00 hod.
Měsíční poplatek/školné v Kč: 200
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, zahradní slavnosti
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit:
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, logoped
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Košetice 165
Kraj: Vysočina
PSČ: 394 22
Kontakt na školu: Telefon: 565 498 183
IZO:107721481
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 200
Aktuální počet žáků: 151
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 5.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 31.8.2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 10
Vstup do školy umožněn od: 6:30 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 7:35 hod.
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, besídky/akademie, exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty
Zapojení ve specifických programech: šablony
Domácí spolupráce : složky integrovaného záchranného systému
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Specifické formy podpory žákům: integrace žáků, zpracovaná příloha RVP ZV-LMP
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT
Využití internetu ve výuce: interaktivní tabule ve všech učebnách
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, taneční, rukodělné, společenské hry, výtvarné (např. malování, keramika), literárně-dramatické, hudební, zdravotnické, chovatelské, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště, zahrada
V blízkosti školy: veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Košetice 165
Kraj: Vysočina
PSČ: 394 22
Kontakt na školu: Telefon: 565 498 183
IZO:114500151
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Košetice 165
Kraj: Vysočina
PSČ: 394 22
Kontakt na školu: Telefon: 565 498 183
IZO:102415099
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 22 - 26,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: č.p. 165
Obec: Košetice
Kraj: Vysočina
PSČ: 394 22
Kontakt na školu:
IZO:181098822
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 22 - 26,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne