Zde může být obrázek školy.

Základní škola Pelhřimov, Krásovy domky 989, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Pelhřimov, Krásovy domky 989, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Krásovy domky 989
Obec: Pelhřimov
Kraj: Vysočina
PSČ: 393 01
Ředitel:Mgr. Pavel Rafaj
Kontakt na školu Telefon: 565 325 946
Email: rafaj@krasovy-domky.cz
Web: www.krasovy-domky.cz
IČ:70876126
RED-IZO:600061469
Zřizovatel:Město Pelhřimov
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Krásovy domky 989
Obec: Pelhřimov
Kraj: Vysočina
PSČ: 393 01
Kontakt na školu: Telefon: 565 323 691
Fax: 565 325 946
IZO:107721554
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 535
Aktuální počet žáků: 483
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 8.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 9.1.2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus
Vstup do školy umožněn od: 6:15
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, zeměpis, biologie, knihovna, hudební výchova, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, exkurze, návštěvy kulturních akcí, výlety
Mezinárodní spolupráce: ZŠ M. Kukučína Dolný Kubín, SR
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: výuka založená na činnostním učení
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, školní psycholog, asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), programování/robotika, rukodělné
Místo pro trávení volného času: zahrada, studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, školní časopis/newsletter
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, možnost editace osobních údajů žáka
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
ŠD
Adresa: Ulice: Krásovy domky 989
Obec: Pelhřimov
Kraj: Vysočina
PSČ: 393 01
Kontakt na školu: Telefon: 565 323 691
IZO:114500215
Školní klub
Adresa: Ulice: Krásovy domky 989
Obec: Pelhřimov
Kraj: Vysočina
PSČ: 393 01
Kontakt na školu: Telefon: 565 323 691
IZO:114500223