Zde může být obrázek školy.

Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov
Adresa školy: Ulice: Komenského sady 387
Obec: Počátky
Kraj: Vysočina
PSČ: 394 64
Ředitel:Mgr. Jaroslav Blažíček
Kontakt na školu Telefon: 561 034 917
Email: zs@pocatky.cz
Web: www.zspocatky.cz
IČ:75000814
RED-IZO:600061493
Zřizovatel:Město Počátky
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Komenského sady 387
Obec: Počátky
Kraj: Vysočina
PSČ: 394 64
Kontakt na školu: Telefon: 561 034 917
Fax: 565 495 555
IZO:107721589
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 550
Aktuální počet žáků: 313
Dny otevřených dveří (termín/y): leden, květen, dále dle potřeby
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 11.4.2018
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 18.4.2018
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Vstup do školy umožněn od: 6,30 hod
Začátek první vyučovací hodiny: 7,55 hod
Charakteristika školy
Zaměření: matematické, jazykové, humanitní
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, cizí jazyky, zeměpis, chemie, fyzika, ICT, praktické vyučování, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny
Zapojení ve specifických programech: Třídění odpadu, Sběr víček na postižené spolužáky, Mléko do škol, Ovoce do škol
Domácí spolupráce : PPP Pelhřimov, SPC Jihlava, Policie ČR, místní firmy, MěÚ Počátky, Muzeum, kulturní zařízení, SRPDŠ
Mezinárodní spolupráce: ZŠ Lokca - SR, Sekundarschule Konolfingen - Švýcarsko
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Specifické formy podpory žákům: žáci se specifickými problémy v učení,
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, učebny ICT
Zájmové činnosti: hudební, literárně-dramatické, výtvarné (např. malování, keramika), rukodělné, sportovní, jazykové, taneční
Místo pro trávení volného času: hřiště, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, ZUŠ, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová)
Školní družina
Adresa: Ulice: Komenského sady 387
Obec: Počátky
Kraj: Vysočina
PSČ: 394 64
Kontakt na školu: Telefon: 561 034 934
IZO:114500070
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Komenského sady 387
Obec: Počátky
Kraj: Vysočina
PSČ: 394 64
Kontakt na školu: Telefon: 561 034 918
IZO:102415285
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 20-30,-Kč pro žáky
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne