Zde může být obrázek školy.

Základní škola Humpolec, Hradská 894, okres Pelhřimov

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Humpolec, Hradská 894, okres Pelhřimov
Adresa školy: Ulice: Hradská 894
Obec: Humpolec
Kraj: Vysočina
PSČ: 396 01
Ředitel:PhDr. Vlastimil Fiala
Kontakt na školu Telefon: 565 532 041
Email: reditel@zshradska.cz
Web: www.zshradska.cz
IČ:70504547
RED-IZO:600061540
Zřizovatel:Město Humpolec
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Hradská 894
Obec: Humpolec
Kraj: Vysočina
PSČ: 396 01
Kontakt na školu: Telefon: 565 532 204
IZO:108024491
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 600
Aktuální počet žáků: 470
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Vstup do školy umožněn od: 6.00 - žáci do školní družiny, 7.00 - ostatní žáci
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, ICT, cizí jazyky, dějepis, hudební výchova, zeměpis, výtvarná výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, adaptační kurzy, jarmarky a dílny, besedy a přednášky pro veřejnost
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, genetická (hlásková) metoda, splývavé čtení (Sfumato), čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: propojení klasické výuky a výuky dle metody prof. Hejného
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Elixír do škol (Nadace ČS)
Specifické formy podpory žákům: výuka českého jazyka pro cizince
Přítomnost specialistů: školní psycholog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: BYOD
Místo pro trávení volného času: hřiště
V blízkosti školy: sport, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, školní časopis/newsletter
Funkce školního informačního systému: e-nástěnka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Hradská 894
Obec: Humpolec
Kraj: Vysočina
PSČ: 396 01
Kontakt na školu: Telefon: 565 532 041
IZO:114500126
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Hradská 894
Obec: Humpolec
Kraj: Vysočina
PSČ: 396 01
Kontakt na školu: Telefon: 565 532 194
IZO:102403988