Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Orlík nad Vltavou, okres Písek

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Orlík nad Vltavou, okres Písek
Adresa školy: Ulice: Staré Sedlo 2
Obec: Orlík nad Vltavou
Kraj: Jihočeský
PSČ: 398 07
Ředitel: Mgr. Kateřina Pontová
Kontakt na školu Telefon: 382 275 109
Email: zsorlik@seznam.cz
IČ:48255556
RED-IZO:600062104
Zřizovatel:Obec Orlík nad Vltavou
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Orlík nad Vltavou 2
Kraj: Jihočeský
PSČ: 398 07
Kontakt na školu: Telefon: 382 275 135
IZO:108053423
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 18
Aktuální počet dětí: 18
Dny otevřených dveří (termín/y): 26.11.2022
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Škola je otevřena od: 6,30h
Měsíční poplatek/školné v Kč: 200
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, venkovní hřiště, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, zahradní slavnosti, exkurze, jarmarky a dílny, sportovní dny
Zapojení ve specifických programech: Zdravá 5, Ovoce a mléko do škol
Certifikáty škol: Ekoškola
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Přítomnost specialistů: logoped, asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, profil školy na sociálních sítích, telefonická komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: Staré Sedlo 2
Obec: Orlík nad Vltavou
Kraj: Jihočeský
PSČ: 398 07
Kontakt na školu: Telefon: 382 275 135
IZO:108053822
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 35
Aktuální počet žáků: 21
Dny otevřených dveří (termín/y): 26.11.2022
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6,30
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: výtvarná výchova, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, exkurze, besídky/akademie, sportovní dny, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti
Certifikáty škol: Ekoškola
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD), Příběhy našich sousedů (Post Bellum), 72 hodin (ČRDM)
Specifické formy podpory žákům: doučování, příprava na přijímací zkoušky na víceletá gymnázia
Přítomnost specialistů: logoped, školní metodik prevence, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: v učebnách
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), jazykové, literárně-dramatické, chovatelské, sportovní
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, herna, studovna/knihovna, hřiště
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), profil školy na sociálních sítích, individuální schůzky, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Orlík nad Vltavou 2
Kraj: Jihočeský
PSČ: 398 07
Kontakt na školu: Telefon: 382 275 135
IZO:114600082
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 100 kč
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6,45 - 8,00
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11,45 - 15,30
Způsob informování zákonných zástupců: schůzky, webové stránky
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Orlík nad Vltavou 2
Kraj: Jihočeský
PSČ: 398 07
Kontakt na školu: Telefon: 382 275 135
IZO:108054829
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 37 -42 kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne