Zde může být obrázek školy.

Základní škola Tomáše Šobra a Mateřská škola Písek, Šobrova 2070

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Tomáše Šobra a Mateřská škola Písek, Šobrova 2070
Adresa školy: Ulice: Šobrova 2070
Obec: Písek
Kraj: Jihočeský
PSČ: 397 01
Ředitel:Mgr. Jaroslav Volf
Kontakt na školu Telefon: 380 422 500
Email: info@zstsobra.cz
Web: www.zstsobra.cz
IČ:70943168
RED-IZO:600062163
Zřizovatel:Město Písek
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Šobrova 1940
Obec: Písek
Kraj: Jihočeský
PSČ: 397 01
Kontakt na školu: Telefon: 328 216 586
IZO:108053571
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 79
Aktuální počet dětí: 79
Dny otevřených dveří (termín/y): dle potřeby
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: MHD
Škola je otevřena od: 6.00
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: všeobecné
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): zahradní slavnosti, návštěvy kulturních akcí, výlety, besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, logoped
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: profil školy na sociálních sítích, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Šobrova 2070
Obec: Písek
Kraj: Jihočeský
PSČ: 397 01
Kontakt na školu: Telefon: 382 216 586
IZO:108053881
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 585
Aktuální počet žáků: 296
Dny otevřených dveří (termín/y): dle potřeby
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: MHD
Vstup do školy umožněn od: 7.40
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Školní vzdělávací program: inovovane_svp_platne_od_1.10.2019.pdf (3584,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: fyzika, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, exkurze, výlety, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, besedy a přednášky pro veřejnost, zahradní slavnosti, jarmarky a dílny, adaptační kurzy
Zapojení ve specifických programech: Modelová škola projektu Pomáháme školám k úspěchu
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: ruský, německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, speciální pedagog, výchovný poradce, školní metodik prevence, školní psycholog, sociální pedagog
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, taneční, přírodovědné, výtvarné (např. malování, keramika), ICT, technické, literárně-dramatické, hudební
Místo pro trávení volného času: zahrada, studovna/knihovna, hřiště, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny, profil školy na sociálních sítích, školní časopis/newsletter, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Šobrova 2070
Obec: Písek
Kraj: Jihočeský
PSČ: 397 01
Kontakt na školu: Telefon: 328 216 586
IZO:114600147
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Šobrova 1940
Obec: Písek
Kraj: Jihočeský
PSČ: 397 01
Kontakt na školu: Telefon: 328 216 586
IZO:150009623