Zde může být obrázek školy.

Základní škola T. G. Masaryka, Vimperk, 1. máje 268, okres Prachatice

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola T. G. Masaryka, Vimperk, 1. máje 268, okres Prachatice
Adresa školy: Ulice: 1. máje 268
Obec: Vimperk
Kraj: Jihočeský
PSČ: 385 01
Ředitel:Mgr. Dagmar Rückerová
Kontakt na školu Telefon: 388 412 017
Email: posta@zstgmvimperk.cz
Web: www.zstgmvimperk.cz
IČ:47259132
RED-IZO:600062988
Zřizovatel:Město Vimperk
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: 1. máje 268
Obec: Vimperk
Kraj: Jihočeský
PSČ: 385 01
Kontakt na školu: Telefon: 388 412 017
IZO:047259132
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 660
Aktuální počet žáků: 400
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 8.4.2022
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2022
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: ano
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 800
Vstup do školy umožněn od: 1. st. - 6.00, 2. st. - 7.40
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Poslední výroční zpráva: vz uprava2021.pdf (1515,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: sportovní
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, fyzika, ICT, knihovna, hudební výchova, výtvarná výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, ledová plocha, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, adaptační kurzy, jarmarky a dílny, stromu, Školní slavnost 2022, plesy, besídky/akademie
Certifikáty škol:
Domácí spolupráce : SŠ, G, policie, sportovní kluby
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, plavání, lyžování
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo:
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Architekti ve škole (FA ČVUT), Celé Česko čte dětem (CČČD)
Specifické formy podpory žákům: Žáci se SVP, slabší žáci, zdravotní postižení
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, školní metodik prevence, speciální pedagog, školní psycholog, logoped
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: taneční, literárně-dramatické, hudební, sportovní
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, hřiště, školní dvůr, zahrada
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, ZUŠ, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová), školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, školní časopis/newsletter, profil školy na sociálních sítích, besedy o vzdělávání
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, e-omluvenka
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Pražská 167
Obec: Vimperk
Kraj: Jihočeský
PSČ: 385 01
Kontakt na školu: Telefon: 388 412 017
IZO:114700150
Školní jídelna
Adresa: Ulice: 1. máje 268
Obec: Vimperk
Kraj: Jihočeský
PSČ: 385 01
Kontakt na školu: Telefon: 388 412 017
IZO:102487928