Zde může být obrázek školy.

Základní škola Prachatice, Zlatá stezka 240

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Prachatice, Zlatá stezka 240
Adresa školy: Ulice: Zlatá stezka 240
Obec: Prachatice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 383 01
Ředitel:Mgr. Lenka Králová
Kontakt na školu Telefon: 388 316 587
Email: zs@zlatastezka.cz
Web: www.zlatastezka.cz
IČ:70932174
RED-IZO:600063038
Zřizovatel:Město Prachatice
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Zlatá stezka 240
Obec: Prachatice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 383 01
Kontakt na školu: Telefon: 388 316 587
Fax: 388 316 587
IZO:107722097
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 600
Aktuální počet žáků: 395
Dny otevřených dveří (termín/y): únor
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 60
Vstup do školy umožněn od: 7.40
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, chemie, fyzika, praktické vyučování, výtvarná výchova, biologie, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, besídky/akademie, exkurze, výlety
Zapojení ve specifických programech: Škola pro udržitelný rozvoj
Certifikáty škol: Škola pro udržitelný rozvoj
Mezinárodní spolupráce: Partnerská škola ve Zvolenu
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, asistent pedagoga, speciální pedagog
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: jazykové, sportovní, hudební
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště
V blízkosti školy: sport, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, školní časopis/newsletter, profil školy na sociálních sítích, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Školní družina
Adresa: Ulice: Zlatá stezka 240
Obec: Prachatice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 383 01
Kontakt na školu: Telefon: 388 317 901
IZO:114700206
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Zlatá stezka 240
Obec: Prachatice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 383 01
Kontakt na školu: Telefon: 388 317 901
IZO:102487871