Zde může být obrázek školy.

Základní škola F. L. Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola F. L. Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280
Adresa školy: Ulice: Jezerní 1280
Obec: Strakonice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 386 01
Ředitel:Mgr. et Mgr. Radek Čejka
Kontakt na školu Telefon: 383 322 129
Email: reditel@flc.strakonice.eu
Web: www.zsflc.cz
IČ:47255897
RED-IZO:600063721
Zřizovatel:Město Strakonice
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Jezerní 1280
Obec: Strakonice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 386 01
Kontakt na školu: Telefon: 383 322 129
IZO:047255897
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 880
Aktuální počet žáků: 657
Dny otevřených dveří (termín/y): 24.03.2022
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 7.4.2022
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 8.4.2022
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy:
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Vstup do školy umožněn od: 7,35
Začátek první vyučovací hodiny: 7,55
Charakteristika školy
Zaměření: jazykové
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, knihovna, fyzika, chemie, cizí jazyky, výtvarná výchova, hudební výchova, biologie, zeměpis, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, adaptační kurzy, výlety
Mezinárodní spolupráce: Partnerschule Neustadt an der Waldnaab
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: cyklistický kurz, vodácký kurz, turistika, bruslení, lyžování, plavání
Metody výuky matematiky: klasická výuka a dle výběru rodičů v jedné třídě v ročníku konstruktivisticky orientovaná výuka - výuka dle metody prof. Hejného
Specifické formy podpory žákům: Klub nadaných žáků ve spolupráci s Mensou ČR
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: hudební, jazykové, ICT, taneční, společenské hry, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, herna, školní dvůr, zahrada
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), profil školy na sociálních sítích, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, možnost platby/přehled zaplacení, přehled klasifikace
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Chelčického 555
Obec: Strakonice I.
Kraj: Jihočeský
PSČ: 386 01
Kontakt na školu: Telefon: 383 332 529
IZO:114800065
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ne
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6.15 - 7,30
Odpolední provoz: ano
Způsob informování zákonných zástupců: vnitřní informační systém, schůzky, e-mailová komunikace, webové stránky
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Jezerní 1280
Obec: Strakonice I.
Kraj: Jihočeský
PSČ: 386 01
Kontakt na školu: Telefon: 383 323 840
IZO:108042448
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 21-25
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ano