Zde může být obrázek školy.

Základní škola Sezimovo Ústí, Školní náměstí 628, okres Tábor

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Sezimovo Ústí, Školní náměstí 628, okres Tábor
Adresa školy: Ulice: Školní náměstí 628
Obec: Sezimovo Ústí
Kraj: Jihočeský
PSČ: 391 02
Ředitel:Mgr. Zdeňka Helmová
Kontakt na školu Telefon: 381 275 188
Email: helmova@zs2su.cz
Web: http://www.zs2su.cz
IČ:00582620
RED-IZO:600064549
Zřizovatel:Město Sezimovo Ústí
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Školní náměstí 628
Obec: Sezimovo Ústí
Kraj: Jihočeský
PSČ: 391 02
Kontakt na školu: Telefon: 381 275 188
Fax: 381 275 188
IZO:000582620
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Aktuální počet žáků: 419
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Vstup do školy umožněn od: 6:00, 7:40
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: fyzika, ICT, hudební výchova, praktické vyučování, biologie, chemie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, adaptační kurzy, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti
Domácí spolupráce : střední školy v okolí, policie ČR, Městské středisko kultury
Mezinárodní spolupráce: Partnerská škola ve Švýcarsku - Thierachen
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, vodácký kurz
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, zdravotnické
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště
V blízkosti školy: sport, ZUŠ, kultura, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Školní náměstí 628
Obec: Sezimovo Ústí
Kraj: Jihočeský
PSČ: 391 02
Kontakt na školu: Telefon: 381 275 188
Fax: 381 275 188
IZO:114900043
Školní klub
Adresa: Ulice: Školní náměstí 628
Obec: Sezimovo Ústí
Kraj: Jihočeský
PSČ: 391 02
Kontakt na školu: Telefon: 381 275 188
Fax: 381 275 188
IZO:163100918
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Školní náměstí 628
Obec: Sezimovo Ústí
Kraj: Jihočeský
PSČ: 391 02
Kontakt na školu: Telefon: 381 275 188
IZO:102415919