Zde může být obrázek školy.

Základní škola Soběslav, Komenského 20

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Soběslav, Komenského 20
Adresa školy: Ulice: Komenského 20/22
Obec: Soběslav I
Kraj: Jihočeský
PSČ: 392 01
Ředitel:Mgr. Jan Holas
Kontakt na školu Telefon: 381 200 986
Email: zastupce@zssobeslav.cz
Web: www.zssobeslav.cz
IČ:00582786
RED-IZO:600064603
Zřizovatel:Město Soběslav
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Komenského 20/22
Obec: Soběslav I
Kraj: Jihočeský
PSČ: 392 01
Kontakt na školu: Telefon: 381 200 986
IZO:000582786
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 460
Aktuální počet žáků: 438
Dny otevřených dveří (termín/y): 7. 3. 2023
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2021
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice, centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: NE
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 6:00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, knihovna, výtvarná výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: sportovní areál (atletika), ledová plocha, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, jarmarky a dílny, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, Výlet ke Dni dětí, Školní jarmark, Školní akademie, exkurze
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol, Školní mléko
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, bruslení, cyklistický kurz
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce, logoped
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: herna, školní klubovna, školní dvůr, zahrada
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, DDM/středisko volného času, sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: profil školy na sociálních sítích, konzultační hodiny, školní časopis/newsletter, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém
Funkce školního informačního systému: výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace, e-omluvenka, přehled absence, možnost platby/přehled zaplacení
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Komenského 20
Obec: Soběslav
Kraj: Jihočeský
PSČ: 392 01
Kontakt na školu: Telefon: 381 200 986
IZO:114900108
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 120
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 5:45 - 7:35
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): po skončení výuky do 16:30
Způsob informování zákonných zástupců: schůzky, webové stránky, vnitřní informační systém
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Školní náměstí 56
Obec: Soběslav
Kraj: Jihočeský
PSČ: 392 01
Kontakt na školu: Telefon: 381 200 986
IZO:102427054
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v blízkosti školy (do 200 m)
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne