Zde může být obrázek školy.

Základní škola Tábor, Zborovská 2696

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Tábor, Zborovská 2696
Adresa školy: Ulice: Zborovská 2696
Obec: Tábor
Kraj: Jihočeský
PSČ: 390 03
Ředitel:Mgr. Petr Vašíček
Kontakt na školu Telefon: 381 233 108
Email: zstabor@seznam.cz
Web: www.zstabor.cz
IČ:00582859
RED-IZO:600064620
Zřizovatel:Město Tábor
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Zborovská 2696
Obec: Tábor
Kraj: Jihočeský
PSČ: 390 03
Kontakt na školu: Telefon: 381 233 108
Fax: 381 233 106
IZO:000582859
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 1100
Aktuální počet žáků: 830
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: sportovní, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, hudební výchova, ICT, knihovna, biologie, praktické vyučování, chemie, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, sportovní areál (atletika), venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, jarmarky a dílny, výlety, exkurze, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, besídky/akademie
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: francouzský, ruský, německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy našich sousedů (Post Bellum)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, školní psycholog, asistent pedagoga, speciální pedagog, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: rukodělné, programování/robotika, výtvarné (např. malování, keramika), ICT, hudební, turistické, sportovní
Místo pro trávení volného času: hřiště, školní dvůr, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, herna
V blízkosti školy: sport, park/přírodní zázemí, veřejná knihovna, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), e-mailová komunikace s učiteli
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Zborovská 2696
Obec: Tábor
Kraj: Jihočeský
PSČ: 390 03
Kontakt na školu: Telefon: 381 233 108
Fax: 381 233 106
IZO:114900132
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Zborovská 2696
Obec: Tábor
Kraj: Jihočeský
PSČ: 390 03
Kontakt na školu: Telefon: 381 233 108
Fax: 381 233 106
IZO:102427071