Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Chotoviny, okres Tábor

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Chotoviny, okres Tábor
Adresa školy: Ulice: Osvobození 47
Obec: Chotoviny
Kraj: Jihočeský
PSČ: 391 37
Ředitel:Mgr. Martina Sochůrková
Kontakt na školu Telefon: 381 284 113
Email: reditel@zschotoviny.cz
Web: www.zschotoviny.cz
IČ:75000601
RED-IZO:600064824
Zřizovatel:Obec Chotoviny
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Lipová 158
Obec: Chotoviny
Kraj: Jihočeský
PSČ: 391 37
Kontakt na školu: Telefon: 381 284 255
IZO:107535190
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 108
Aktuální počet dětí: 104
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Škola je otevřena od: 6:30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 400
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, www.zschotoviny.cz
Základní škola
Adresa: Ulice: Osvobození 47
Obec: Chotoviny
Kraj: Jihočeský
PSČ: 391 37
Kontakt na školu: Telefon: 381 284 113
IZO:107722623
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 240
Aktuální počet žáků: 219
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 16.1.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 16.1.2015
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 6:30 pro ŠD, ostatní 7:40
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, bazén
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, španělský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence, speciální pedagog, školní psycholog
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách
Zájmové činnosti: sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné, rukodělné, jazykové
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, zahrada
V blízkosti školy: sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli
Školní družina
Adresa: Ulice: Osvobození 47
Obec: Chotoviny
Kraj: Jihočeský
PSČ: 391 37
Kontakt na školu: Telefon: 381 284 113
IZO:114900361
Školní klub
Adresa: Ulice: Osvobození 47
Obec: Chotoviny
Kraj: Jihočeský
PSČ: 391 37
Kontakt na školu: Telefon: 381 284 113
IZO:181022109
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Rudé armády 200
Obec: Chotoviny
Kraj: Jihočeský
PSČ: 391 37
Kontakt na školu: Telefon: 381 284 109
IZO:102415633
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v blízkosti školy (do 200 m)
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 17-25
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Lipová 158
Obec: Chotoviny
Kraj: Jihočeský
PSČ: 391 37
Kontakt na školu: Telefon: 381 284 109
IZO:163101809
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v blízkosti školy (do 200 m)
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 17-25
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne