Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570
Adresa školy: Ulice: Husova 1570
Obec: Tábor
Kraj: Jihočeský
PSČ: 390 02
Ředitel:Mgr. Petr Zamrzla
Kontakt na školu Telefon: 381 200 401
Email: zshusovata@seznam.cz
Web: www.zs-husova.tabor.cz
IČ:70877807
RED-IZO:600064875
Zřizovatel:Město Tábor
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Komenského 2254
Obec: Tábor
Kraj: Jihočeský
PSČ: 390 02
Kontakt na školu: Telefon: 381 253 201
Fax: 381 252 536
IZO:107535483
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 112
Aktuální počet dětí: 111
Dny otevřených dveří (termín/y): průběžně
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Škola je otevřena od: 6:15
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: turistika
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: Husova 1570
Obec: Tábor
Kraj: Jihočeský
PSČ: 390 02
Kontakt na školu: Telefon: 381 200 401
Fax: 381 200 401
IZO:107722780
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 1100
Aktuální počet žáků: 695
Dny otevřených dveří (termín/y): průběžně
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 22.1.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 23.1.2015
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření: jazykové
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, biologie, ICT, chemie, fyzika, cizí jazyky, zeměpis, hudební výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, sportovní dny, exkurze, zahraniční zájezdy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, francouzský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, turistika, vodácký kurz, lyžování
Specifické formy podpory žákům: reedukace pro integrované žáky
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, speciální pedagog
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v části školy
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), hudební, literárně-dramatické, ICT, zdravotnické, rukodělné, sportovní, jazykové, taneční
Místo pro trávení volného času: hřiště, zahrada, školní dvůr
V blízkosti školy: sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, třídní schůzky
Školní družina
Adresa: Ulice: Husova 1570
Obec: Tábor
Kraj: Jihočeský
PSČ: 390 02
Kontakt na školu: Telefon: 381 253 201
Fax: 381 252 536
IZO:114900311
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Husova 1570
Obec: Tábor
Kraj: Jihočeský
PSČ: 390 02
Kontakt na školu: Telefon: 381 253 201
Fax: 381 252 536
IZO:102427097
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: základní 49,-, žáci dle věkových kategorií13,- - 20,-
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ano
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Komenského 2254
Obec: Tábor
Kraj: Jihočeský
PSČ: 390 02
Kontakt na školu: Telefon: 381 253 201
Fax: 381 252 536
IZO:150076851
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: základní 49,-, žáci dle věkových kategorií13,- - 20,-
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ano