Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Tábor, Helsinská 2732

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Tábor, Helsinská 2732
Adresa školy: Ulice: Helsinská 2732
Obec: Tábor
Kraj: Jihočeský
PSČ: 390 05
Ředitel:PaedDr. Alena Heršálková
Kontakt na školu Telefon: 381 262 391
Email: skola@zshelsinska.cz
Web: www.zshelsinska.cz
IČ:70877785
RED-IZO:600064891
Zřizovatel:Město Tábor
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Světlogorská 2770
Obec: Tábor
Kraj: Jihočeský
PSČ: 390 05
Kontakt na školu: Telefon: 381 262 391
IZO:000582883
Základní informace
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet dětí: 252
Aktuální počet dětí: 211
Dny otevřených dveří (termín/y): 4.5. - 5.5.2023
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: ano
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Škola je otevřena od: 6:00-16:30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 300
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, exkurze, sportovní dny, zahradní slavnosti, výlety
Domácí spolupráce: Dům dětí a mládeže, státní a městská policie, hasiči
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: Sportovní třídy, kopaná, taneční aktivity, horolezecká stěna
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, webové stránky, akce pro rodiče a děti
Základní škola
Adresa: Ulice: Helsinská 2732
Obec: Tábor
Kraj: Jihočeský
PSČ: 390 05
Kontakt na školu: Telefon: 381 262 391
IZO:107722828
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 1000
Aktuální počet žáků: 438
Dny otevřených dveří (termín/y): duben 2023
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 13.4.2023
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 14.4.2023
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: zvonek u vstupních dveří - otevírají zaměstnanci školy
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 10, 11, 13, 16, 17
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 350
Vstup do školy umožněn od: 5:45
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Školní řád: Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání.pdf (964,6 KB)
Školní řád.pdf (962,2 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2021-22.pdf (3737,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: informatika, matematické, sportovní, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: fyzika, knihovna, chemie, cizí jazyky, hudební výchova, biologie, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, adaptační kurzy, výlety
Certifikáty škol:
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, vodácký kurz
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: Individuální práce se žáky, práce se žáky cizinci.
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, školní psycholog, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: hudební, jazykové, rukodělné, ICT, literárně-dramatické, přírodovědné, technické, programování/robotika, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, zdravotnické
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště, zahrada
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, školní informační systém, profil školy na sociálních sítích
Funkce školního informačního systému: e-nástěnka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, přehled klasifikace, e-omluvenka, přehled absence
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Helsinská 2732
Obec: Tábor
Kraj: Jihočeský
PSČ: 390 05
Kontakt na školu: Telefon: 381 262 391
IZO:114900299
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 150
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 5:45
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): do 17:00 hodin
Způsob informování zákonných zástupců: vnitřní informační systém, webové stránky, e-mailová komunikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Helsinská 2732
Obec: Tábor
Kraj: Jihočeský
PSČ: 390 05
Kontakt na školu: Telefon: 381 262 391
IZO:102415595
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 21 - 27,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne