Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Košice, okres Tábor

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Košice, okres Tábor
Adresa školy: Ulice:
Obec: Košice 65
Kraj: Jihočeský
PSČ: 391 17
Ředitel:Mgr. Zuzana Cábová
Kontakt na školu Telefon: 381 270 235
Email: skola@zskosice.cz
Web:
IČ:70979511
RED-IZO:600064921
Zřizovatel:Obec Košice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Košice 65
Kraj: Jihočeský
PSČ: 391 17
Kontakt na školu: Telefon: 381 270 235
Fax: není
IZO:107535254
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 26
Aktuální počet dětí: 22
Dny otevřených dveří (termín/y): Vždy dle zájmu a individuální domluvy s rodiči.
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Škola je otevřena od: 6,15
Měsíční poplatek/školné v Kč: 100
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, exkurze, tématické/projektové dny
Zapojení ve specifických programech: Kurz bruslení :Děti do bruslí,Zdravá 5, Lyžařská škola Monínec,
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: lyžování, plavání, kurzy bruslení
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Košice 65
Kraj: Jihočeský
PSČ: 391 17
Kontakt na školu: Telefon: 381 270 235
Fax: není
IZO:107722500
Základní informace
Velikost školy: neúplná ZŠ s alespoň jednou třídou, v níž se děti různých věkových kategorií, resp. různých ročníků, vzdělávají společně
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 40
Aktuální počet žáků: 22
Dny otevřených dveří (termín/y): Vždy dle zájmu a individuální domluvy s rodiči.
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: Tábor -
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 7,30
Začátek první vyučovací hodiny: 7,55
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol,Školní mléko,Zdravé zuby,Čtení pomáhá,Květinovýden-Liga proti rakovině,Zdravá pětka,kurz bruslení :Děti do bruslí,lyžařský kurzna Monínci
Domácí spolupráce : ZŠ Sezimovo Ústí , ZŠ Planá nad Luž., ZŠ Tučapy, ČCK,
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, bruslení
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Čtení pomáhá (Martin Roman)
Specifické formy podpory žákům: Slabší žáci - výuka dle IVP
Přítomnost specialistů: speciální pedagog
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), rukodělné, společenské hry, sportovní, hudební, přírodovědné
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Košice 65
Kraj: Jihočeský
PSČ: 391 17
Kontakt na školu: Telefon: 381 270 235
Fax: není
IZO:114900451
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 50,- Kč
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ne
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 12,00 - 15,30
Způsob informování zákonných zástupců: schůzky, e-mailová komunikace, telefonicky
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Košice 65
Kraj: Jihočeský
PSČ: 391 17
Kontakt na školu: Telefon: 381 270 235
Fax: není
IZO:102415617
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 22- 30
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne