Logo školy

Masarykova základní škola Kdyně, okres Domažlice, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Masarykova základní škola Kdyně, okres Domažlice, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Komenského 134
Obec: Kdyně
Kraj: Plzeňský
PSČ: 345 06
Ředitel:Mgr. et Bc. Pavel Kopta
Kontakt na školu Telefon: 379 731 201
Email: pkopta@seznam.cz
Web: www.zs-kdyne.cz
IČ:70996709
RED-IZO:600065529
Zřizovatel:Město Kdyně
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Komenského 134
Obec: Kdyně
Kraj: Plzeňský
PSČ: 345 06
Kontakt na školu: Telefon: 379 731 201
Fax: 379 731 301
IZO:102004331
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 750
Aktuální počet žáků: 576
Dny otevřených dveří (termín/y): 27.3.2014
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 17.1.2014
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 17.1.2014
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Vstup do školy umožněn od: 7.15
Začátek první vyučovací hodiny: 7.40
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření: naše šklola je zaměřená na práci s žáky s SVP
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, chemie, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, jarmarky a dílny, tématické/projektové dny, exkurze, výlety, adaptační pobyty pro žáky 6. a 1. ročníků
Zapojení ve specifických programech: recyklohraní, síť MRKEV
Domácí spolupráce : pravidelné dny se 112, policií ČR, domov seniorů, SEV Ametyst, spádové školy - soutěže (čtenářské, vybíjená...)
Mezinárodní spolupráce: V rámci projektu Comenius spolupráce se školami v SRN, Lucembursku, Itálii, Řecku, Turecku a Rumunsku
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda
Alternativní písmo:
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Čtení pomáhá (Martin Roman), Pomáháme školám k úspěchu - nadace manželů Kellnerových
Specifické formy podpory žákům: Pro žáky s SVP a sociálně znevýhodněné máme speciální nepovinný předmět Rozvoj osobnosti - reedukační práce a artefiletika na podporu osobnostních specifik a zvládání odlišností (na 1. i 2. st). S nadanými žáky se pracuje individuálně - příprava na soutěž
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, školní psycholog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), taneční, přírodovědné, zdravotnické
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, vyhrazená učebna, hřiště, zahrada
V blízkosti školy: veřejná knihovna, ZUŠ, kultura, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, komunikace přesTeams, třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy
Přípravná třída
Přípravná třída: ano
Počet přípravných tříd: 1
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 16
Umístění přípravné třídy/přípravných tříd: v budově ZŠ
Začátek výuky: 7.40
Konec výuky: 11.30
Školní družina
Adresa: Ulice: Náměstí 6
Obec: Kdyně
Kraj: Plzeňský
PSČ: 345 06
Kontakt na školu: Telefon: 379 731 201
Fax: není
IZO:115000208
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Komenského 134
Obec: Kdyně
Kraj: Plzeňský
PSČ: 345 06
Kontakt na školu: Telefon: 379 731 201
Fax: 379 731 301
IZO:102604240
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 17 -21 ,-Kč
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne