Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola Milavče, okres Domažlice, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola Milavče, okres Domažlice, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: č. p. 1
Obec: Milavče
Kraj: Plzeňský
PSČ: 344 01
Ředitel:Mgr. Kateřina Lahodová
Kontakt na školu Telefon: 379 768 724
Email: zs.milavce@tiscali.cz
Web: www.milavce.cz
IČ:69983305
RED-IZO:600065596
Zřizovatel:Obec Milavče
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Milavče 122
Kraj: Plzeňský
PSČ: 345 46
Kontakt na školu: Telefon: 379 768 755
IZO:107540321
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 28
Aktuální počet dětí: 28
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: ne
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 250
Škola je otevřena od: 6,30-16,00
Měsíční poplatek/školné v Kč: 400
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, exkurze, sportovní dny, besídky/akademie, výlety
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Milavče 1
Kraj: Plzeňský
PSČ: 345 46
Kontakt na školu: Telefon: 379 768 724
IZO:102004129
Základní informace
Velikost školy: neúplná ZŠ s alespoň jednou třídou, v níž se děti různých věkových kategorií, resp. různých ročníků, vzdělávají společně
Nejvyšší povolený počet žáků: 34
Aktuální počet žáků: 32
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 30
Vstup do školy umožněn od: 7.20
Začátek první vyučovací hodiny: 7.45
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, výlety
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, plavání
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách
Zájmové činnosti: hudební, jazykové
Místo pro trávení volného času: zahrada, studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Milavče 122
Kraj: Plzeňský
PSČ: 345 46
Kontakt na školu: Telefon: 379 768 755
IZO:115000348
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Milavče 122
Kraj: Plzeňský
PSČ: 345 46
Kontakt na školu: Telefon: 379 789 111
IZO:102604649
Stravování
Školní jídelna/výdejna: dále než 200 m od školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne