Zde může být obrázek školy.

2. základní škola Cheb, Májová 14, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:2. základní škola Cheb, Májová 14, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Májová 252/14
Obec: Cheb
Kraj: Karlovarský
PSČ: 350 02
Ředitel:Mgr. Zuzana Šantrochová
Kontakt na školu Telefon: 354 422 632
Email: sekretariat@2zscheb.cz
Web: www.2zscheb.cz
IČ:70987181
RED-IZO:600066274
Zřizovatel:Město Cheb
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Májová 14
Obec: Cheb
Kraj: Karlovarský
PSČ: 350 02
Kontakt na školu: Telefon: 354 422 632
IZO:102040796
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 550
Aktuální počet žáků: 398
Dny otevřených dveří (termín/y): 30.3.2022
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 20.4.2022
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 21.4.2022
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7.40 hod
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, knihovna, praktické vyučování, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, adaptační kurzy, jarmarky a dílny, sportovní dny
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, bruslení
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: výuka založená na činnostním učení
Specifické formy podpory žákům: slabší žáci, žáci s potřebou podpory z důvodu odlišných kulturních a životních podmínek, žáci se zdravotním postižením
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, asistent pedagoga, speciální pedagog
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: společenské hry, turistické, zdravotnické, sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), hudební
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště
V blízkosti školy: veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí, sport, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, profil školy na sociálních sítích, třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová)
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Májová 14
Obec: Cheb
Kraj: Karlovarský
PSČ: 350 02
Kontakt na školu: Telefon: 354 422 632
IZO:115100016