Zde může být obrázek školy.

3. základní škola Cheb, Malé náměstí 3, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy

Název školy:3. základní škola Cheb, Malé náměstí 3, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Malé náměstí 2287/3
Obec: Cheb
Kraj: Karlovarský
PSČ: 350 02
Ředitel:Mgr. Pavel Černý
Kontakt na školu Telefon: 354 422 408
Email: 3zscheb@seznam.cz
Fax: 354 422 408
Web: www.3zscheb.cz
IČ:70987165
RED-IZO:600066282
Zřizovatel:Město Cheb
Typ zřizovatele:Obec

Základní škola

Adresa: Ulice: Malé náměstí 3
Obec: Cheb
Kraj: Karlovarský
PSČ: 350 02
Kontakt na školu: Telefon: 354 422 408
Fax: 354 422 408
IZO:102040800
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 550
Aktuální počet žáků: 360
Dny otevřených dveří (termín/y): 25. 3. 2019
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 10.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 11.4.2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: linka 3
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6,00
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: 3zs_cheb_dl_nahled4.pdf (1013,1 KB)
Školní vzdělávací program: svp2016.pdf (4043,6 KB)
Školní vzdělávací program - družina: svpsd2014.pdf (106,3 KB)
Školní řád: skolnirad2018.pdf (883,2 KB)
Poslední výroční zpráva: Zpravaocinnosti2017_18.pdf (2278 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, cizí jazyky, výtvarná výchova, chemie, fyzika, praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, v areálu školy, posilovna, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, škola v přírodě/ozdravné pobyty, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, adaptační kurzy, výlety, exkurze
Zapojení ve specifických programech: Škola pro demokracii
Certifikáty škol: Škola pro demokracii
Domácí spolupráce : MŠ Zlaťáček, ISŠ, Gymnázium Cheb, DDM Sova, PČR, Ospod
Mezinárodní spolupráce: Pestalozzimittelschule Weiden, Mittelschule Netzschkau
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování
Metody čtení: splývavé čtení (Sfumato)
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: 72 hodin (ČRDM)
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, speciální pedagog, školní metodik prevence, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: programování/robotika, společenské hry, jazykové, ICT, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, sportovní, literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, studovna/knihovna
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní časopis/newsletter, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, e-mailová komunikace s učiteli
Přípravná třída
Přípravná třída: ne

školní družina

Adresa: Ulice: Malé náměstí 3
Obec: Cheb
Kraj: Karlovarský
PSČ: 350 02
Kontakt na školu: Telefon: 354 422 408
IZO:115100024

školní jídelna

Adresa: Ulice: Malé náměstí 3
Obec: Cheb
Kraj: Karlovarský
PSČ: 350 02
Kontakt na školu: Telefon: 354 422 408
IZO:108015742
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 21-25
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ano