Zde může být obrázek školy.

3. základní škola Cheb, Malé náměstí 3, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:3. základní škola Cheb, Malé náměstí 3, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Malé náměstí 2287/3
Obec: Cheb
Kraj: Karlovarský
PSČ: 350 02
Ředitel:Mgr. Pavel Černý
Kontakt na školu Telefon: 354 422 408
Email: 3zscheb@seznam.cz
Web: www.3zscheb.cz
IČ:70987165
RED-IZO:600066282
Zřizovatel:Město Cheb
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Malé náměstí 3
Obec: Cheb
Kraj: Karlovarský
PSČ: 350 02
Kontakt na školu: Telefon: 354 422 408
Fax: 354 422 408
IZO:102040800
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 550
Aktuální počet žáků: 360
Dny otevřených dveří (termín/y): 24. 3. 2020
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 15.4.2020
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 16.4.2020
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: linka 3
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6,00
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: 3zs_cheb_dl_nahled4.pdf (1013,1 KB)
Školní vzdělávací program: svp2016.pdf (4043,6 KB)
Školní vzdělávací program - družina: svpsd2014.pdf (106,3 KB)
Školní řád: skolnirad2018.pdf (883,2 KB)
Poslední výroční zpráva: Zpravaocinnosti2017_18.pdf (2278 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: výtvarná výchova, praktické vyučování, fyzika, chemie, cizí jazyky, ICT, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, výlety, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, adaptační kurzy
Zapojení ve specifických programech: Škola pro demokracii
Certifikáty škol: Škola pro demokracii
Domácí spolupráce : MŠ Zlaťáček, ISŠ, Gymnázium Cheb, DDM Sova, PČR, Ospod
Mezinárodní spolupráce: Pestalozzimittelschule Weiden, Mittelschule Netzschkau
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování
Metody čtení: splývavé čtení (Sfumato)
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: 72 hodin (ČRDM)
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, speciální pedagog, výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, společenské hry, výtvarné (např. malování, keramika), literárně-dramatické, hudební, ICT, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, studovna/knihovna
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, školní časopis/newsletter, konzultační hodiny
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
školní družina
Adresa: Ulice: Malé náměstí 3
Obec: Cheb
Kraj: Karlovarský
PSČ: 350 02
Kontakt na školu: Telefon: 354 422 408
IZO:115100024
školní jídelna
Adresa: Ulice: Malé náměstí 3
Obec: Cheb
Kraj: Karlovarský
PSČ: 350 02
Kontakt na školu: Telefon: 354 422 408
IZO:108015742
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 21-25
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ano