Zde může být obrázek školy.

Základní škola Františkovy Lázně, Česká 39/1

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Františkovy Lázně, Česká 39/1
Adresa školy: Ulice: Česká 39/1
Obec: Františkovy Lázně
Kraj: Karlovarský
PSČ: 351 01
Ředitel:Mgr. Alena Komárková
Kontakt na školu Telefon: 354 542 429
Email: zsfrlazne@seznam.cz
Web: www.zsfrlazne.cz
IČ:47721006
RED-IZO:600066371
Zřizovatel:Město Františkovy Lázně
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Česká 39/1
Obec: Františkovy Lázně
Kraj: Karlovarský
PSČ: 351 01
Kontakt na školu: Telefon: 354 542 429
Fax: 354 542 429
IZO:102052026
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 700
Aktuální počet žáků: 580
Dny otevřených dveří (termín/y): kdykoliv po domluvě
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 800
Vstup do školy umožněn od: 7.35
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Školní řád:
Poslední výroční zpráva:
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, knihovna, praktické vyučování, výtvarná výchova, zeměpis, hudební výchova, cizí jazyky, chemie, ICT, fyzika
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, sportovní areál (atletika), venkovní hřiště, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, exkurze, adaptační kurzy, jarmarky a dílny, besedy a přednášky pro veřejnost
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, splývavé čtení (Sfumato)
Metody výuky matematiky: konstruktivisticky orientovaná výuka - výuka dle metody prof. Hejného
Alternativní písmo:
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Zahrada hrou (Nadace Proměny), 72 hodin (ČRDM)
Specifické formy podpory žákům: individuální podpora žáka
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, speciální pedagog, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: v každé třídě
Zájmové činnosti: sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), technické, literárně-dramatické, jazykové, přírodovědné
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, hřiště
V blízkosti školy: veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, ZUŠ, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Česká 39/1
Obec: Františkovy Lázně
Kraj: Karlovarský
PSČ: 351 01
Kontakt na školu: Telefon: 354 542 480
Fax: 354 542 429
IZO:115100113
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Česká 39/1
Obec: Františkovy Lázně
Kraj: Karlovarský
PSČ: 351 01
Kontakt na školu: Telefon: 354 542 329
IZO:102540951