Zde může být obrázek školy.

Základní škola Františkovy Lázně, Česká 39/1

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Františkovy Lázně, Česká 39/1
Adresa školy: Ulice: Česká 39/1
Obec: Františkovy Lázně
Kraj: Karlovarský
PSČ: 351 01
Ředitel:Mgr. Alena Komárková
Kontakt na školu Telefon: 354 542 429
Email: zsfrlazne@seznam.cz
Web: www.zsfrlazne.cz
IČ:47721006
RED-IZO:600066371
Zřizovatel:Město Františkovy Lázně
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Česká 39/1
Obec: Františkovy Lázně
Kraj: Karlovarský
PSČ: 351 01
Kontakt na školu: Telefon: 354 542 429
Fax: 354 542 429
IZO:102052026
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 700
Aktuální počet žáků: 561
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 5.2.2016
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 5.2.2016
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 800
Vstup do školy umožněn od: 7.35
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Školní řád: 2.1_Skolni rad_2015-2016 .doc (175,1 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2014-2015..docx (2027,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: bez zaměření
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, knihovna, praktické vyučování, výtvarná výchova, zeměpis, hudební výchova, cizí jazyky, chemie, ICT, fyzika
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, exkurze
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Alternativní písmo:
Specifické formy podpory žákům: individuální podpora žáka
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), technické, literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Česká 39/1
Obec: Františkovy Lázně
Kraj: Karlovarský
PSČ: 351 01
Kontakt na školu: Telefon: 354 542 480
Fax: 354 542 429
IZO:115100113
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Česká 39/1
Obec: Františkovy Lázně
Kraj: Karlovarský
PSČ: 351 01
Kontakt na školu: Telefon: 354 542 329
IZO:102540951