Zde může být obrázek školy.

Základní škola Hranice, okres Cheb

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Hranice, okres Cheb
Adresa školy: Ulice: Husova 414
Obec: Hranice
Kraj: Karlovarský
PSČ: 351 24
Ředitel:PhDr. Hana Levá
Kontakt na školu Telefon: 354 599 960
Email: hana.leva@skolahranice.eu
Web: www.skolahranice.cz
IČ:60611405
RED-IZO:600066398
Zřizovatel:Město Hranice
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Husova 414
Obec: Hranice
Kraj: Karlovarský
PSČ: 351 24
Kontakt na školu: Telefon: 354 599 960
IZO:102052069
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 300
Aktuální počet žáků: 179
Dny otevřených dveří (termín/y): leden
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 7.4.2023
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 7.4.2023
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7.40
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné, přírodovědné, výtvarné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, chemie, fyzika, biologie, ICT, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, exkurze, besídky/akademie, sportovní dny, jarmarky a dílny, výlety
Zapojení ve specifických programech: Ekoškola, Recyklohraní, Nadace partnerství, 72 hodin., Česko uklízí
Certifikáty škol: Ekoškola, Škola pro udržitelný rozvoj
Domácí spolupráce : Policie, knihovna, farmáři, podniiky
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: splývavé čtení (Sfumato)
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo: comenia script
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD), 72 hodin (ČRDM), Škola pro udržitelný život (SEVER), Ekoškola, Ukliďme Česko
Specifické formy podpory žákům: pedagogická intervence
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna,
Zájmové činnosti: hudební, sportovní
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, web
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Začátek výuky: 0
Konec výuky: ,
Školní družina
Adresa: Ulice: Soukenná 844
Obec: Hranice u Aše
Kraj: Karlovarský
PSČ: 351 24
Kontakt na školu: Telefon: 354 599 959-60
IZO:115100121