Zde může být obrázek školy.

Základní škola Skalná, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Skalná, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Sportovní 260
Obec: Skalná
Kraj: Karlovarský
PSČ: 351 34
Ředitel:Mgr. Martina Turečková
Kontakt na školu Telefon: 731 517 865
Email: zsskalna@zsskalna.cz
Web: www.zsskalna.cz
IČ:75006561
RED-IZO:600066452
Zřizovatel:Město Skalná
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Sportovní 260
Obec: Skalná
Kraj: Karlovarský
PSČ: 351 34
Kontakt na školu: Telefon: 354 594 936
IZO:102052239
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 270
Aktuální počet žáků: 179
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy:
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 400
Vstup do školy umožněn od: 7:40
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Poslední výroční zpráva: VÝROČNÍ ZPRÁVA 1920.pdf (615,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: fyzika, chemie, cizí jazyky, praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, adaptační kurzy, výlety
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování
Metody čtení: splývavé čtení (Sfumato)
Metody výuky matematiky: Kombinace dle metody prof. Hejného a klasické výuky
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Elixír do škol (Nadace ČS), Heuréka (MFF UK)
Specifické formy podpory žákům: podpora žáků s SPU - individuální plány, asistenti pedagoga, kompenzační pomůcky,
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: hudební, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: hřiště
V blízkosti školy: sport, ZUŠ, veřejná knihovna, V prostorách ZŠ probíhají zájmové kroužky, které organizuje DDM v Lubech.
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), školní informační systém, konzultační hodiny, žákovská knížka (elektronická), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost editace osobních údajů žáka, přehled klasifikace
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Za Školou 272
Obec: Skalná
Kraj: Karlovarský
PSČ: 351 34
Kontakt na školu: Telefon: 354 594 936
IZO:115100300
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Za Školou 272
Obec: Skalná 272
Kraj: Karlovarský
PSČ: 351 34
Kontakt na školu: Telefon: 354 594 936
IZO:102540896
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v blízkosti školy (do 200 m)
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 25-35,-Kč pro žáka
Bufet: ne
Nápojové/potravinové automaty: ne