Zde může být obrázek školy.

Základní škola Velká Hleďsebe, okres Cheb, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Velká Hleďsebe, okres Cheb, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Pohraniční stráže 95
Obec: Velká Hleďsebe
Kraj: Karlovarský
PSČ: 353 01
Ředitel:Mgr. Lenka Stehlíková
Kontakt na školu Telefon: 354 622 534
Email: skola@zsvh.cz
Web: www.zsvh.cz
IČ:70997187
RED-IZO:600066479
Zřizovatel:Obec Velká Hleďsebe
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Pohraniční stráže 95
Obec: Velká Hleďsebe
Kraj: Karlovarský
PSČ: 354 71
Kontakt na školu: Telefon: 354 622 534
IZO:102516634
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 200
Aktuální počet žáků: 198
Dny otevřených dveří (termín/y): 16.03.2023
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7.40h
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00h
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: výtvarná výchova, fyzika, chemie, hudební výchova, ICT, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, tématické/projektové dny, výlety, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol, Recyklohraní, Školní mléko, Můj životní styl a zdraví, Podpora přírodovědného a trchnického vzdělávání v Karlovarském kraji
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, genetická (hlásková) metoda
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: 72 hodin (ČRDM), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Příběhy našich sousedů (Post Bellum)
Specifické formy podpory žákům: Ano
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), společenské hry, sportovní
Místo pro trávení volného času: zahrada, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, e-třídní kniha - přehled učiva, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, možnost editace osobních údajů žáka
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Pohraniční stráže 95
Obec: Velká Hleďsebe
Kraj: Karlovarský
PSČ: 354 71
Kontakt na školu: Telefon: 354 622 534
IZO:115100229
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Pohraniční stráže 127
Obec: Velká Hleďsebe
Kraj: Karlovarský
PSČ: 354 71
Kontakt na školu: Telefon: 354 622 534
IZO:102540926