Zde může být obrázek školy.

Základní škola a střední škola Aš, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a střední škola Aš, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Studentská 13
Obec: Aš
Kraj: Karlovarský
PSČ: 352 01
Ředitel:Mgr. Milena Boková
Kontakt na školu Telefon: 354 525 270
Email: spec.skol@tiscali.cz
Web: www.zspsas.cz
IČ:68781580
RED-IZO:600066584
Zřizovatel:Město Aš
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Studentská 13
Obec: Aš
Kraj: Karlovarský
PSČ: 352 01
Kontakt na školu: Telefon: 354 525 270
Fax: 354 525 700
IZO:102052344
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 100
Aktuální počet žáků: 55
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na zazvonění
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 2
Vstup do školy umožněn od: 7, 40
Začátek první vyučovací hodiny: 8, 00
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, ICT, praktické vyučování, hudební výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, výlety, exkurze, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, splývavé čtení (Sfumato)
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo: comenia script
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, školní metodik prevence, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Místo pro trávení volného času: hřiště, studovna/knihovna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, ZUŠ, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Přípravná třída
Přípravná třída: ano
Počet přípravných tříd: 1
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 15
Umístění přípravné třídy/přípravných tříd: v budově ZŠ
Začátek výuky: 8, 00
Konec výuky: 11, 40
Střední škola
Adresa: Ulice: Studentská 13
Obec: Aš
Kraj: Karlovarský
PSČ: 352 01
Kontakt na školu: Telefon: 354 525 270
Fax: 354 525 700
IZO:110100689
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky)
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 40
Aktuální počet žáků: 10
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: jiné
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 2
Vstup do školy umožněn od: 7, 40
Začátek první vyučovací hodiny: 8, 00
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, hudební výchova, ICT, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, besídky/akademie, sportovní dny, exkurze
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Služby žákům
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, hřiště
V blízkosti školy: veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová)
Školní družina
Adresa: Ulice: Studentská 13
Obec: Aš
Kraj: Karlovarský
PSČ: 352 01
Kontakt na školu: Telefon: 354 525 270
IZO:115100253
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 170
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ne
Provozní doba
Ranní provoz: ne
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11,50-14,30
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, schůzky
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Studentská 13
Obec: Aš
Kraj: Karlovarský
PSČ: 352 01
Kontakt na školu: Telefon: 354 525 270
IZO:165100419