Zde může být obrázek školy.

33. základní škola Plzeň, T. Brzkové 31, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:33. základní škola Plzeň, T. Brzkové 31, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Terezie Brzkové 31
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 318 00
Ředitel:Mgr. Radek Růžička
Kontakt na školu Telefon: 378 027 411
Email: zs33@zs33.plzen-edu.cz
Web: http://www.zs33plzen.cz
IČ:49777548
RED-IZO:600069494
Zřizovatel:Statutární město Plzeň
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Terezie Brzkové 31
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 318 11
Kontakt na školu: Telefon: 378 027 411
IZO:049777548
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 700
Aktuální počet žáků: 602
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 8.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 9.4.2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, vlak, MHD, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: tramvaj č. 2, bus č. 24
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: sportovní
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT, fyzika, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: Fit zóna, sportovní areál (atletika), tělocvična/sportovní hala, bazén, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, škola v přírodě/ozdravné pobyty, adaptační kurzy, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: EU peníze školám, Recyklohraní, PROSIT v Plzni, START v Plzni
Domácí spolupráce : PF ZČU PLZEŇ, FC VIKTORIA PLZEŇ, FBŠ PLZEŇ, POHYBOVÉ STUDIO JaA PLZEŇ, BESIP,CENTRUM33, KLUB RODIČŮ
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, vodácký kurz, bruslení, outdoor aktivity
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: individuální vzdělávací plány, asistent pedagoga, prominutí úplaty za ŠD
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v části školy, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: dopravní, příprava na střední školu - ČJ, MA, ANP (ambulantní nápravná péče), výtvarné (např. malování, keramika), taneční, sportovní, jazykové
Místo pro trávení volného času: školní klub, vyhrazená učebna, herna, hřiště
V blízkosti školy: ZUŠ, veřejná knihovna, sport, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová)
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: T.Brzkové 31
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 318 11
Kontakt na školu: Telefon: 377 306 411
IZO:115400036
Školní klub
Adresa: Ulice: T.Brzkové 31
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 318 11
Kontakt na školu: Telefon: 377 306 411
IZO:150077866
Školní jídelna
Adresa: Ulice: T.Brzkové 31
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 318 11
Kontakt na školu: Telefon: 377 306 411
IZO:102664293
Plavecká škola
Adresa: Ulice: T.Brzkové 31
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 318 11
Kontakt na školu: Telefon: 377 306 411
IZO:115400044