Zde může být obrázek školy.

11. základní škola Plzeň, Baarova 31, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:11. základní škola Plzeň, Baarova 31, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Baarova 31
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 301 00
Ředitel:Mgr. Vladimíra Holá
Kontakt na školu Telefon: 378 028 601
Email: skola@zs11.plzen-edu.cz
Web: www.zs11.plzen-edu.cz
IČ:68784571
RED-IZO:600069516
Zřizovatel:Statutární město Plzeň
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Baarova 31
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 301 00
Kontakt na školu: Telefon: 378 028 601
IZO:102228019
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 660
Aktuální počet žáků: 622
Dny otevřených dveří (termín/y): březen 2023
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, videotelefon
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: autobus č. 30, 32, 21, 26; tramvaj č. 4; trolejbus č. 14, 16
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7. 40 hod
Začátek první vyučovací hodiny: 8. 00 hod
Charakteristika školy
Zaměření: sportovní, Třídy pro žáky se SVP.
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, knihovna, chemie, fyzika, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, sportovní areál (atletika), mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, besídky/akademie, adaptační kurzy
Domácí spolupráce : ZŠ, MŠ, Policie ČR, HZS, ZZS, PPP Plzeň, Západočeská univerzita Plzeň
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, bruslení, vodácký kurz, lyžování, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD)
Přítomnost specialistů: školní psycholog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce, speciální pedagog, logoped
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: rukodělné, zdravotnické, sportovní, literárně-dramatické, taneční, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, ICT, jazykové
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, zahrada, hřiště
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, sport, veřejná knihovna, ZUŠ, kultura, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, individuální schůzky, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Baarova 31
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 301 00
Kontakt na školu: Telefon: 377 423 228
IZO:115400079