Zde může být obrázek školy.

11. základní škola Plzeň, Baarova 31, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:11. základní škola Plzeň, Baarova 31, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Baarova 31
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 301 00
Ředitel:Mgr. Vladimíra Holá
Kontakt na školu Telefon: 378 028 601
Email: skola@zs11.plzen-edu.cz
Web: www.zs11.plzen-edu.cz
IČ:68784571
RED-IZO:600069516
Zřizovatel:Statutární město Plzeň
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Baarova 31
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 301 00
Kontakt na školu: Telefon: 378 028 601
Fax: 378 028 613
IZO:102228019
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 620
Aktuální počet žáků: 582
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, videotelefon
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: autobus č. 30, 32, 21, 26; tramvaj č. 4; trolejbus č. 14, 16
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7. 40 hod
Začátek první vyučovací hodiny: 8. 00 hod
Charakteristika školy
Zaměření: sportovní, Třídy pro žáky se SVP.
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, praktické vyučování, ICT, fyzika, chemie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, sportovní areál (atletika), mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty, besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety
Zapojení ve specifických programech: Minimální preventivní program, Krizový plán šikany, Košík plný rozumu, Ovoce do škol, Brain Jogging /kognitivní funkce jako základ úspěchu v procesu vzdělávání/
Domácí spolupráce : ZŠ, MŠ, Policie ČR, HZS, ZZS, PPP Plzeň, Západočeská univerzita Plzeň
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, turistika, vodácký kurz, bruslení
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD)
Přítomnost specialistů: logoped, školní psycholog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, speciální pedagog, výchovný poradce
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: rukodělné, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, jazykové, taneční, ICT, zdravotnické, literárně-dramatické, hudební
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, studovna/knihovna
V blízkosti školy: kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace
Školní družina
Adresa: Ulice: Baarova 31
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 301 00
Kontakt na školu: Telefon: 377 423 228
Fax: 377 423 228
IZO:115400079