Zde může být obrázek školy.

Benešova základní škola a mateřská škola Plzeň, Doudlevecká 35, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Benešova základní škola a mateřská škola Plzeň, Doudlevecká 35, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Doudlevecká 35
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 301 00
Ředitel:Mgr. Iveta Žižková
Kontakt na školu Telefon: 378 028 560
Email: skola@benesovazs.plzen-edu.cz
Web: www.benesovaskola.cz
IČ:70879761
RED-IZO:600069532
Zřizovatel:Statutární město Plzeň
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Doudlevecká 37
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 301 00
Kontakt na školu: Telefon: 377 236 945
IZO:107543494
Základní škola
Adresa: Ulice: Doudlevecká 35
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 301 00
Kontakt na školu: Telefon: 378 028 560
IZO:102228132
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: vlak, MHD
Charakteristika školy
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, exkurze, tématické/projektové dny, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, adaptační kurzy, výlety
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, francouzský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, bruslení, plavání
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD), Příběhy našich sousedů (Post Bellum)
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), školní informační systém, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přehled klasifikace
Školní družina
Adresa: Ulice: Doudlevecká 35
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 301 00
Kontakt na školu: Telefon: 377 236 945
IZO:115400150
Školní klub
Adresa: Ulice: Doudlevecká 1692/35, Jižní Předměstí
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 301 00
Kontakt na školu:
IZO:181098997
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Doudlevecká 35
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 301 00
Kontakt na školu: Telefon: 377 236 945
IZO:102664102