Logo školy

25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Chválenická 17
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 326 00
Ředitel:Mgr. Eliška Syřínková
Kontakt na školu Telefon: 378 028 470
Email: skola@zs25.plzen-edu.cz
Web: www.zs25plzen.cz
IČ:69972141
RED-IZO:600069575
Zřizovatel:Statutární město Plzeň
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Chválenická 17
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 326 00
Kontakt na školu: Telefon: 378 028 470
IZO:102228396
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 940
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 7.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 8.4.2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Vstup do školy umožněn od: 6:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Charakteristika školy
Zaměření: hudební, výtvarné, sportovní
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, knihovna, cizí jazyky, hudební výchova, biologie, výtvarná výchova, zeměpis, fyzika, praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, jarmarky a dílny, adaptační kurzy, návštěvy kulturních akcí
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, bruslení, turistika, vodácký kurz, cyklistický kurz, plavání, golf
Metody čtení: čtenářská dílna, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, speciální pedagog, logoped, školní metodik prevence, kariérový poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: hudební, jazykové, rukodělné, ICT, taneční, přírodovědné, literárně-dramatické, technické, chovatelské, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, studovna/knihovna, hřiště
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, ZUŠ, kultura, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), profil školy na sociálních sítích, besedy o vzdělávání, individuální schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, možnost editace osobních údajů žáka
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Chválenická 17
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 326 00
Kontakt na školu: Telefon: 377 241 105
IZO:115400290
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6:00 - 8:00
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11:45 - 17:00
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, e-mailová komunikace, schůzky, vnitřní informační systém
Školní klub
Adresa: Ulice: Chválenická 17
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 326 00
Kontakt na školu: Telefon: 378 028 470
IZO:181016648
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Umístění školního klubu: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6:00 - 8:00
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 13:00 - 17:00
Způsob informování zákonných zástupců: e-mailová komunikace, webové stránky
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Chválenická 17
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 326 00
Kontakt na školu: Telefon: 377 241 105
IZO:102664251
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ano