Logo školy

1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Západní 18
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 323 00
Ředitel:Mgr.Bc. Radek Dolenský
Kontakt na školu Telefon: 378 028 211
Email: 1zs@plzen.eu
Web: www.zs1plzen.cz
IČ:49777521
RED-IZO:600069630
Zřizovatel:Statutární město Plzeň
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Západní 18
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 323 26
Kontakt na školu: Telefon: 378 028 211
IZO:049777521
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 1170
Aktuální počet žáků: 1046
Dny otevřených dveří (termín/y): úterý 28. 2. 2023 od 15 do 18 h - celá škola, čtvrtek 30. a pátek 31. 3. 2023 od 10:00 do11:40 - otevřeny třídy I. stupně
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2023
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2023
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidová zóna, periferie
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: tramvaj: linka 1 (zastávka Okounová) a 4 (konečná Košutka), autobus: linka 30 (zastávka Okounová)
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7:40
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy:
Školní řád:
Poslední výroční zpráva:
Charakteristika školy
Zaměření: jazykové, sportovní, informatika, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování, fyzika, chemie, cizí jazyky, výtvarná výchova, biologie, zeměpis, dějepis
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy, sportovní areál (atletika), posilovna, bazén
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, exkurze, tématické/projektové dny, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, jarmarky a dílny, adaptační kurzy, výlety, jazykové kurzy v příhraničí a v zahraničí (Anglie, SRN, Francie) otevřené dílny školní družiny (vánoční, velikonoční)
Zapojení ve specifických programech: Začít spolu (Step by step ČR)
Certifikáty škol: Začít spolu
Domácí spolupráce : Knihovna města Plzně, Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni, Zoologická a botanická zahrada města Plzně, Centrum robotiky
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, francouzský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: německý, francouzský, anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, bruslení
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda
Metody výuky matematiky: konstruktivisticky orientovaná výuka - výuka dle metody prof. Hejného
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Les ve škole
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: programování/robotika, technické, společenské hry, přírodovědné, taneční, literárně-dramatické, jazykové, hudební, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: zahrada, vyhrazená učebna, studovna/knihovna, hřiště
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, ZUŠ, sport, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém, konzultační hodiny, žákovská knížka (elektronická), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Západní 18
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 323 26
Kontakt na školu: Telefon: 378 028 211
IZO:115400010
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 200 Kč
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ne
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6:00 - 7:40
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): po skončení výuky do 17:00
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, e-mailová komunikace, vnitřní informační systém
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Západní 18
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 323 26
Kontakt na školu: Telefon: 378 028 240
IZO:102664145
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 3 a více jídel
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 30 až 34 Kč
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ano
Plavecká škola
Adresa: Ulice: Západní 18
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 323 26
Kontakt na školu: Telefon: 378 028 211
IZO:164101519