Zde může být obrázek školy.

10. základní škola Plzeň, nám. Míru 6, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:10. základní škola Plzeň, nám. Míru 6, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: nám. Míru 6
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 301 00
Ředitel:Mgr. Lubomíra Vlachá
Kontakt na školu Telefon: 378 027 251
Email: skola@zs10.plzen-edu.cz
Web: www.zs10.plzen-edu.cz
IČ:70879320
RED-IZO:600069672
Zřizovatel:Statutární město Plzeň
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: nám. Míru 6
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 301 00
Kontakt na školu: Telefon: 378 027 250
IZO:102228141
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 650
Aktuální počet žáků: 562
Dny otevřených dveří (termín/y): 8. 3. 2023 od 14:30 do 17:00 pro rodiče budoucích prvňáčků
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 3.4.2023
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 4.4.2023
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, kamerový systém
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: tramvaj č. 4
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7:40
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: jazykové, informatika, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: dějepis, zeměpis, výtvarná výchova, biologie, hudební výchova, cizí jazyky, chemie, fyzika, knihovna, praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, exkurze, besídky/akademie, sportovní dny, jarmarky a dílny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety
Zapojení ve specifických programech: Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol, Globe, Sazka olympijský víceboj, Pokusné ověřování proměna výuky dějin 20. stol. na českých školách (“SINUS CZ”) č. j. MSMT-44511/2020-2, OP VVV Šablony II a Šablony III
Certifikáty škol: Na základě zhodnocení výsledků v rámci výuky předmětů STEM byl naší škole udělen certifikát STEM School Label. STEM je koncept zaměřený na čtyři obory – přírodní vědy (Science), technologie (Technology), techniku (Engineering) a matematiku (Mathematics).
Domácí spolupráce : PČR, SŠ
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), 72 hodin (ČRDM), Globe (Sdružení Tereza), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: Bezplatná jazyková příprava žákům - cizincům, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: BYOD, Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: jazykové, hudební, ICT, literárně-dramatické, společenské hry, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: hřiště, zahrada, studovna/knihovna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, park/přírodní zázemí, kultura, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), školní informační systém, profil školy na sociálních sítích, individuální schůzky, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, přehled klasifikace
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: nám. Míru 4
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 301 00
Kontakt na školu: Telefon: 377 423 077
IZO:115400168