Logo školy

13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Habrmannova 45
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 326 00
Ředitel:Mgr. Zdeňka Vrátníková
Kontakt na školu Telefon: 378 028 700
Email: skola@zs13.plzen-edu.cz
Web: www.13zsplzen.cz
IČ:69971901
RED-IZO:600069699
Zřizovatel:Statutární město Plzeň
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Habrmannova 45
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 326 00
Kontakt na školu: Telefon: 378 028 700
IZO:102228167
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 550
Aktuální počet žáků: 512
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 4.4.2022
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2017
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: tramvaj č. 2
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 7.40
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Poslední výroční zpráva:
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, knihovna, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, jarmarky a dílny, výlety, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, tématické/projektové dny
Zapojení ve specifických programech: Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol,
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, turistika
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda
Metody výuky matematiky: výuka založená na činnostním učení
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD), Čtení pomáhá (Martin Roman), 72 hodin (ČRDM), Badatelé.cz (Sdružení Tereza)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: hudební, sportovní, ICT, výtvarné (např. malování, keramika), rukodělné, turistické, přírodovědné, společenské hry
Místo pro trávení volného času: hřiště, zahrada, studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová)
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Přípravná třída
Přípravná třída: ano
Počet přípravných tříd: 2
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 15
Umístění přípravné třídy/přípravných tříd: v areálu ZŠ
Začátek výuky: 8.00
Konec výuky: 11.40
Školní družina
Adresa: Ulice: Habrmannova 45
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 326 00
Kontakt na školu: Telefon: 377 455 774
IZO:115400184
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Habrmannova 45
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 326 00
Kontakt na školu: Telefon: 377 455 774
IZO:102664242
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: Dle věku 21,- až 27,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne