Logo školy

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Na Dlouhých 49
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 312 00
Ředitel:Mgr. et Mgr. Božena Světlíková
Kontakt na školu Telefon: 378 028 731
Email: skola@zs22.plzen-edu.cz
Web: www.22zsplzen.cz
IČ:70837813
RED-IZO:600069729
Zřizovatel:Statutární město Plzeň
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Na Dlouhých 49
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 312 09
Kontakt na školu: Telefon: 378 028 731
Fax: 378 028 730
IZO:102228345
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 780
Aktuální počet žáků: 762
Dny otevřených dveří (termín/y): 14.12.2018, 13.3.2019
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 4.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 5.4.2019
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 13
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 30
Vstup do školy umožněn od: 7.40
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné, jazykové, informatika, sportovní
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, chemie, fyzika, hudební výchova, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, exkurze, jarmarky a dílny, adaptační kurzy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: vodácký kurz, turistika, lyžování, cyklistický kurz
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda
Metody výuky matematiky: konstruktivisticky orientovaná výuka - výuka dle metody prof. Hejného
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, školní psycholog, logoped, asistent pedagoga, speciální pedagog
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: ICT, taneční, sportovní, společenské hry, chovatelské
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, hřiště
V blízkosti školy: veřejná knihovna, kultura, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, školní časopis/newsletter, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, školní informační systém
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, e-nástěnka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence
Přípravná třída
Přípravná třída: ano
Počet přípravných tříd: 1
Umístění přípravné třídy/přípravných tříd: v areálu ZŠ
Začátek výuky: 8.00
Konec výuky: 11.40,12.35
Školní družina
Adresa: Ulice: Na Dlouhých 49
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 312 09
Kontakt na školu: Telefon: 377 262 830
Fax: 377 262 830
IZO:115400265
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Na Dlouhých 49
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 312 09
Kontakt na školu: Telefon: 377 262 610
Fax: 377 262 830
IZO:102664218