Zde může být obrázek školy.

15. základní škola Plzeň, Terezie Brzkové 33-35, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:15. základní škola Plzeň, Terezie Brzkové 33-35, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Terezie Brzkové 33-35
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 318 00
Ředitel:Mgr. Soňa Pavelková
Kontakt na školu Telefon: 378 027 351
Email: pavelkovaso@zs15.plzen-edu.cz
Web: www.zs15plzen.cz
IČ:68784619
RED-IZO:600069753
Zřizovatel:Statutární město Plzeň
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Terezie Brzkové 33-35
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 318 00
Kontakt na školu: Telefon: 378 027 351
IZO:115400451
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 1110
Aktuální počet žáků: 1055
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2022
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 2.4.2022
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, vstup na elektronický čip, videotelefon, kamerový systém
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak
Začátek první vyučovací hodiny: v 8 hodin
Charakteristika školy
Zaměření: přírodovědné, hudební, výtvarné, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, fyzika, ICT, zeměpis, knihovna, hudební výchova, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, adaptační kurzy, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti
Certifikáty škol: Rodiče vítáni, Ekoškola, Škola podporující zdraví
Mezinárodní spolupráce: Německo
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, turistika, bruslení
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, genetická (hlásková) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací:
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, asistent pedagoga, školní metodik prevence, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, literárně-dramatické, taneční, přírodovědné, společenské hry, rukodělné
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, hřiště, studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, školní časopis/newsletter
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Terezie Brzkové 33-35
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 318 00
Kontakt na školu: Telefon: 378 027 351
IZO:115400435
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Terezie Brzkové 33-35
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 318 00
Kontakt na školu: Telefon: 378 027 359
IZO:115400443