Zde může být obrázek školy.

2. základní škola Plzeň, Schwarzova 20, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:2. základní škola Plzeň, Schwarzova 20, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Schwarzova 20
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 301 00
Ředitel:Mgr. Jaroslava Kuklová
Kontakt na školu Telefon: 378 027 100
Email: zs2@zs2.plzen-edu.cz
Web: www.zs2.plzen-edu.cz
IČ:66362563
RED-IZO:600069761
Zřizovatel:Statutární město Plzeň
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Schwarzova 20
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 301 00
Kontakt na školu: Telefon: 378 027 100
IZO:102228035
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 810
Aktuální počet žáků: 689
Dny otevřených dveří (termín/y): 28.02.2023
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 8.4.2023
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 8.4.2023
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: Tramvaj č. 4, trolejbus č. 16
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7:40; školní družina od 6:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Koncepce školy:
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: fyzika, chemie, knihovna, cizí jazyky, hudební výchova, výtvarná výchova, praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, v areálu školy, sportovní areál (atletika), tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, tématické/projektové dny, exkurze, besídky/akademie, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, návštěvy kulturních akcí
Domácí spolupráce : 24. MŠ, SZŠ a VOŠ zdravotnická Plzeň, Dětský domov Trnová, ZČU FPE (fakulta pedagogická) a SPP (středisko pedagogické praxe)
Mezinárodní spolupráce: Pegnitz - Staatliche Realschule
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: německý, anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo:
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Čtení pomáhá (Martin Roman), Celé Česko čte dětem (CČČD)
Specifické formy podpory žákům: výuka cizinců, doučování Šablony, činnosti NPD
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, speciální pedagog, školní psycholog, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: hudební, jazykové, rukodělné, literárně-dramatické, taneční, společenské hry, zdravotnické, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, přírodovědné
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, školní dvůr, zahrada, hřiště
V blízkosti školy: kultura, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), školní informační systém, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická)
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přihlašování na akce, možnost platby/přehled zaplacení, přehled klasifikace
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Schwarzova 20
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 301 00
Kontakt na školu: Telefon: 377 422 767
IZO:115400095
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Schwarzova 20
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 301 00
Kontakt na školu: Telefon: 377 422 767
IZO:102664072