Zde může být obrázek školy.

Základní škola Nezvěstice, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Nezvěstice, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice:
Obec: Nezvěstice 69
Kraj: Plzeňský
PSČ: 332 04
Ředitel:Mgr. Jan Skalák
Kontakt na školu Telefon: 377 891 178
Email: zsnezvestice@cbox.cz
Web: zs.nezvestice.cz
IČ:75006774
RED-IZO:600070484
Zřizovatel:Obec Nezvěstice
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Nezvěstice 69
Kraj: Plzeňský
PSČ: 332 04
Kontakt na školu: Telefon: 377 891 178
Fax: 377 891 178
IZO:102264899
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 400
Aktuální počet žáků: 352
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2021
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 06:30
Začátek první vyučovací hodiny: 07:55
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, knihovna, ICT, cizí jazyky, chemie, fyzika, praktické vyučování, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, jarmarky a dílny, besedy a přednášky pro veřejnost, sportovní dny, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, výlety, exkurze
Zapojení ve specifických programech: Šablony I, II, III
Certifikáty škol: VIP škola online
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo: klasické
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: Doučování v rámci Šablon II + doučování v rámci Národního plánu doučování; práce třídních učitelů i ostatních pedagogů; pořádání školních kol soutěží...
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: technické, výtvarné (např. malování, keramika), rukodělné, společenské hry, sportovní
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, hřiště, školní dvůr, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, ZUŠ, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Nezvěstice 69
Kraj: Plzeňský
PSČ: 332 04
Kontakt na školu: Telefon: 377 891 178
Fax: 377 891 178
IZO:115500111
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Nezvěstice 69
Kraj: Plzeňský
PSČ: 332 04
Kontakt na školu: Telefon: 377 891 178
Fax: 377 891 178
IZO:102628084