Zde může být obrázek školy.

Základní škola Blatnice, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Blatnice, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice:
Obec: Blatnice 110
Kraj: Plzeňský
PSČ: 330 25
Ředitel:Mgr. Blanka Hájková
Kontakt na školu Telefon: 377 881 577
Email: zs.blatnice@worldonline.cz
Web: www.zsblatnice.cz
IČ:60611855
RED-IZO:600071278
Zřizovatel:Obec Blatnice
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Blatnice 110
Kraj: Plzeňský
PSČ: 330 25
Kontakt na školu: Telefon: 377 881 577
IZO:102328196
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 190
Aktuální počet žáků: 182
Dny otevřených dveří (termín/y): 15. 12. 2014, 18. 5. 2015
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 12.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup žáků kontrole pracovník školy
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Vstup do školy umožněn od: 7. 40 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 8. 00
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: PLPP, IVP, individuální přístup
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: v každé třídě je interaktivní tabule s připojením k internetu
Zájmové činnosti: přírodovědné, hudební
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, hřiště
V blízkosti školy: sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, školní časopis/newsletter, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Blatnice 110
Kraj: Plzeňský
PSČ: 330 25
Kontakt na školu: Telefon: 377 881 577
IZO:115600370
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Blatnice 110
Kraj: Plzeňský
PSČ: 330 25
Kontakt na školu: Telefon: 377 881 577
IZO:102752206